Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Công Tác Yểm Trợ TPB

Việt Nam Cộng Ḥa Tại Quê Nhà

 

Sau khi chuyển đi các biên nhận thư cám ơn của 30 thương phế binh tại quê nhà, được tặng mỗi anh Một Trăm Đô La do sự yểm trợ  của:

- Ô. Ph.T.Th  ($1,000.00 – trong tháng 12-2008)

- BS Trúc ($2,000.00 – trong tháng 12, 2008)

 

* Chiều 28 Tết, tức ngày 23 tháng 1 năm 2009, chúng tôi lại nhận được Chi phiếu: Một Ngàn Đô La do ông Trực, thân sinh của Bác Trúc BS Trí, nhờ chuyển đến 10 anh em TPB để vui xuân Kỷ Sửu.

 

* Chiều 29 Tết, tức ngày 24 tháng 1 năm 2009,  chúng tôi  lại nhận được Một Ngàn Đô La  (cash) của ông Ph.T.Th. yêu cầu chuyển tặng cho anh em Thương Phế Binh.

 

Tổng cộng: Hai Ngàn Đô La, (trong cuối tháng 1, năm 2009).

 

* Tuy nhiên, công ty chuyển tiền đều ngưng hoạt động trong dịp mừng Xuân, nên tổng số tiền nêu trên sẽ được gửi cho 20 anh em thương phế binh trong tháng 2, 2009.

Một lần nữa, đại diện anh em Thương Phế Binh – QLVNCH nơi quê nhà, chân thành cám ơn ông Trực 2 quí tử  (BS Trúc BS Trí).

Xin đa tạ ḷng ưu ái của ông Ph.T.Thành, đă liên tục giúp đỡ anh emquê nhà.

Chúng tôi sẽ gửi biên nhận đến quí vị các chứng từ, sau khi hoàn tất công tác quí vị tin tưởng giao cho.

Xin ơn trên trả công bội hậu cho Quí Vị

 

Hải Lăng & Hoàng Minh Thúy

(Tạp chí Xây Dựng, Houston, TX)

 

Sau đây danh sách 5 TPB đă nhận được tiền

của Ô. Luật Phạm Thiên Tráng

(Đă giấy hồi báo nhận tiền)

1)      Minh Hiển, Đại Úy, SQ 38/145.266 Tiểu Khu Châu Đốc - 80%

2)      Trần Cảnh Nhân  - B2 – SQ 57/880275 – Tiểu Đoàn 113 ĐPQ -Tiểu Khu Quảng Nam – 100% (cụt 2 chân)

3)      Đặng văn Hóa – B2 – SQ 57/877.025 – Tiểu Đoàn 115 ĐPQ – TK Quảng Tín – 100% ( 2 mắtcụt 1 chân)

4)      Nguyễn văn Thêm-HS- SQ 47/208.000 – KBC 4685 – 100% (cụt chân phải sát háng)

5)      Nguyễn Khương – B1 – SQ 67/200.325 – KBC 7671 – 85%  - Quận NghĩaQuảng Ngăi.