Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

 

Trong chương tŕnh Tưởng Nim Quốc Hận, Nhớ Ngướ TPB/VNCH/

tổ chức tại Phoenix Seafood Restaurant,

Ngày 14 tháng 4, 2013- Số tiền nhận được khởi trên 30 ngàn đô la.

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

Hiện c̣n nhiều Hồ thương tật nặng, mắt, cụt 2 tay, hoặc 2 chân, vậy, quí ân nhân nhả ư giúp TPB/VNCH xin mau mắn rộng ḷng chia xẻ, phần đông TPB bị bệnh già không c̣n khả năng lao động.

Sau 1 tháng phát động, nhận được trên 30 ngàn đô la, ngay lập tức, chúng tôi đă trích quỹ, gởi đi:

 

Đợt I tặng 20 anh TPB, Danh sách phổ biến (báo # 756).

Đợt 2, gửi đi ngày 3 tháng 4 năm 2013,tặng 25 TPB  nay đă hồi báo.

 

Sau đây danh sách 25 TPB đă nhận tiền đợt 2 (báo #757)

 

1/  B1 HUỲNH VĂN TAO  31/182.577  TK/CHƯƠNG THIỆN. (T/T Chân Phải) AN GIANG

2/ B2 HUỲNH VĂN VIỆT  51/429.591  TK/CHÂU ĐỐC  (Đui 2 Mắt)  AN GIANG

3/ Th/Úy  Trần văn Phú  64/127.469  TK/Long An. (Cụt 2 chân+Đui 1 mắt)  Long An

4/  NQV LÊ KHAI  NQ/183.357  CK/TAM KỲ.(Cụt Chân Trái + Đui Mắt Trái) QUẢNG NAM

5/  HS HUỲNH HỶ  61/206.146   SD 2 BỘ BINH. (Cụt Tay Phải+Đui Mắt Tr) QUẢNG NAM

6/  TDT/NQ   NGUYỄN MÈ  NQ/117.226   CK/ Tam Kỳ.(Cụt Tay Trái ,Tật Tay F.) QUẢNG NAM

7/  B2 CAO THANH SƠN  56/809.557   T/Đ102 ĐPQ. (Cụt Chân Trái,Đui Mắt Phải) QUẢNG NAM

8/  B1 Phạm Xuân Mai. 61/414.405      SD22/BB.(găy tay trái)           B́nh Định.

9/  HS Nguyễn Đông 57/411.849      SD22/BB.(găy chân phải+)                 B́nh Định.

10/  HS Nguyễn Xích 55/412.863      SD22/BB.(cụt tay trái)                        B́nh Định.

11/  B2  Nguyễn Nhẫn  48/249.530   Tk/Khánh Ḥa.(Bị Thương Tật Chân)KHÁNH H̉A

12/  HS HỒ TIÊN      37/244.083      CK/Phú Yên. (Cụt Chân Phải) LH.    VŨNG TÀU

13/  NQV NGUYỄN VĂN BƯỞI NQ/321.531       CK/Long Lễ.( Cụt Chân Phải). VŨNG TÀU

14/  B1 NGUYỄN BỐC        43/219.068 Không đơn vị ( Đui 2 Mắt)  QUẢNG NGĂI.

15/  Tđt/NQ Trần Bạn          NQ/190.824    CK/ Nghĩa.(Đui mắt F.+)   QUẢNG NGĂI.

16/  TS Nguyễn Lâm Bửu    61/190.975      TĐ15/KB.(Cụt Chân F.)         ĐỒNG NAI.

17/  NQV Dương Chiến        NQ/188.603    CK/Mộ Đức.(Cụt Chân F.+)  QUẢNG NGĂI.

18/  Th/u Nguyễn Văn Đông65/119.383.     TD15/KB.(Đui Mắt F.+)         SÀI G̉N

19/   HS1   59/206.303   SĐ1 Bộ Binh. (Cụt Chân Trái).          QUẢNG TRỊ.

20/  Tdt/NQ Trần V.Bé Hai  55/M.02376     CK/Mang Thít.(Cụt Chân T.) VĨNH LONG

21/   B1 Phạm Văn Hy          70/500.265      TĐ37/BĐQ.(Đui Mắt Phải) KIÊNGIANG

22/   B2 Nguyễn Văn Hùng  54/771.460      TĐ/507/ĐPQ.(LiệtBánThân T.)          SÀI G̉N

23/   NQV Phạm Lai NQ/182967     CK/Tam Kỳ. (Cụt Chân Phải)               Quảng Nam

24/  B2 Nguyễn Duy Linh    56/807.469      TĐ113/ĐPQ.(Cụt 2 Chân)      Quảng Nam.

25/  NQV  Phạm Sanh NQ.255.234   CK/Sơn Ḥa.(Đui Mắt T.+Tật Mắt F.)PHÚ YÊN.

 

Đă chi ra (đợt 2): 25 TPB x  $102.00 = $2,550.00

Đợt 3, đă gửi ngày 11 tháng 4, tặng 29 TPB, danh sách sẽ phổ biến XD  số 758,

sau khi nhận đủ hồi báo từ Công Ty gửi tiền

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền, Thảo v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

 

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (sàng lọc hồ , quyết định).

 

BTC đă sàng lọc hồ , đă gửi tiền về quê nhà

* Đợt 1 (20 TPB), ngày 21 tháng 3,2013

* Danh sách Đợt II,  ngày 3 tháng 4, 2013, danh sách 25 TPB  

 

Đợt 3, 29 TPB, gửi đi ngày 11 tháng 4, 2013, đang chờ hồi báo.