Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

 

Trong chương tŕnh Tưởng Nim Quốc Hận, Nhớ Người TPB/VNCH/

tổ chức tại Phoenix Seafood Restaurant,

Ngày 14 tháng 4, 2013- Số tiền nhận được khởi trên 34 ngàn đô la.

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

Hiện c̣n nhiều Hồ thương tật nặng, mắt, cụt 2 tay, hoặc 2 chân, vậy, quí ân nhân nhả ư giúp TPB/VNCH xin mau mắn rộng ḷng chia xẻ, phần đông TPB bị bệnh già không c̣n khả năng lao động.

Sau 1 tháng 15 ngày phát động, BTC đă nhận được trên 33 ngàn đô la, ngay lập tức, chúng tôi đă trích quỹ, gởi đi:

 

Đợt I tặng 20 anh TPB, Danh sách phổ biến (báo XD # 756).

Đợt 2, gửi đi ngày 3 tháng 4 năm 2013, tặng 25 TPB  nay đă hồi báo. (báo XD #757)

Đă chi ra (đợt 2): 25 TPB x  $102.00 = $2,550.00

Tháng 4 - Đt 3, gửi ngày 11 tháng 4, tặng 29/HS/TPB, mỗi TPB 100 đô la, 2 đô la chi phí dịch vụ:  $102 x  29 TPB = $2, 958.00 (Phổ biến trên Báo XD # 758)

1/  NQ TRẦN VĂN BA   51/M01.262  NQ KG050 (Cụt Chân Trái)- KIÊN GIANG

2/  Th/úy TRẦN CHÂU Á  35/333.143 TD770-TK-K.Giang.(Bị thương nội tạng) - An Giang

3/  B2 Nguyễn văn Gỡ  44/684.155   TK/Gia Định.(cụt chân trái) - An Giang

4/ TS LÊ HOÀNG NGỌC SINH.  73/134.715   TD11/ND.(Cụt Chân Trái) - B̀NH DƯƠNG

5/ HS NGUYỄN ĐẮC PHẦN   49.388.529  TK/PHONG DINH.(Cụt Chân Phải) - CẦN THƠ.

6/ TSI/DPQ Hồng Thanh  70/112.065  TK/Biên Ḥa.(cụt chân trái) - Đồng Nai

7/ NGUYỂN THANH HÙNG, 74/106359, KBC.7528,  /73/BĐQ/BP SÀI G̉N.

8/ HS PHAN THANH XUÂN 52/402.166  TD135/ĐPQ. (Cụt Chân Trái+Tay Trái) - QUẢNG NAM

9/ B2 HUỲNH TỐT  56/810.213   TD146/DPQ. (Cụt 2 Chân) - Quảng Nam.

10/ HS1 ĐÀO ĐINH 34/296.525   TD132/DPQ. (Cụt Chân Phải).LH. - QUẢNG NAM.

11/HS TRỊNH BẢY 71/202.874   S/Đ2 BB.  (Cụt Chân Phải+Cong Chân Trái) - QUẢNG NGĂI

12/HS Cường  45/468.627 TK/Quảng Ngăi. (cụt 2 chân) - Quảng Ngăi.

13/HS Đ́nh Dung  39/568.776  TD138/DPQ. (co rút tay chân trái) - Quảng Ngăi.

14/B2 Nguyễn Trưng  60/213.278   KBC 3278.(Đui 2 mắt) - Quảng Ngăi.

15/ HS Phạm Văn   65/217.718  KBC 4374. (Cụt tay phai +Mổ ruột) - Quảng Ngăi.

16/ HS NGUYỄN HÙNG  69/151.352   TD5/ND. (Đui 2 Mắt) - QUẢNG NGĂI.

17/TS TRƯƠNG PHƯỚC  67/204.491  SD2/BB. (Liệt Hạ Chi+) - QUẢNG NGĂI.

18/NQV BẠCH THÁI H̉A  NQ/187.447  CK/ Nghĩa.(Cụt2 Chân+1 Mắt) -QUẢNG NGĂI.

19/ HS NGUYỄN VĂN  AN  67/410.561  SD1/BB. (Cụt 2 Chân) QUẢNG NGĂI.

20/ HS ĐẶNG TẤN CÔNG  52/643.834  TK/QUẢNG NGĂI.  (Cụt 2 Chân) - QUẢNG NGĂI.

21/ HS NGUYỄN HỢI  37/349.226  TK/Q.NGĂI. (Đui 2 Mắt+Cụt 2Tay) - Quảng Ngăi.

22/ B2 PHẠM BỐN  73/201.017  SD2/BB.  (Cụt 2 Chân) - Quảng Ngăi.

23/ HS LÊ THÀNH TÂM  67/941.140  KBC 4818. (Cụt 2 Chân) Quảng Ngăi.

24/ HS LÊ HỢI  60/205.410   SD2/BB. (Cụt chân  Phải+Tay Trái) Quảng Ngăi.

25/ TS1 LÂM QUANG ANH  27/201.819  TD103/DPQ. (Cụt Chân Phải+ Tay Trái) - Quảng Ngăi.

26/ HS NGUYỄN PHÙNG   50/015.147  SD1/BB. ( Liệt 2 Chân+) QUẢNG NGĂI. 

27/ HS NGUYỄN THANH TÙNG  51/299.516  TD183/DPQ. (Cụt 2 Chân) QUẢNG NGĂI.

28/ HS NGUYỄN MINH  50/402.673  TD108/DPQ. (Cụt 2 Chân) QUẢNG NGĂI

29/ TDT/NQ NGUYỄN ĐỐNG  NQ/140.872  Chi Khu Sơn Tịnh.( Đui 2 Mắt)  QUẢNG NGĂI

       Đă chi ra cho đợt 3:  $2,958.00

 

Tháng 4 - Đợt 4, gửi ngày 22 tháng 4, 13 (Phổ biến trên Xây Dựng #758)

28 TPB, mỗi người $102 x 28 TPB = $2,856.00

1/  B2 NGUYỄN VĂN TỐ  53/597.838  TD514/DPQ. (Liệt Chân PhảiAN GIANG

2/  HS LÊ NHỰT THẢO  58/501.740  Chi Đoàn 1/9 TG.  (Cụt Chân TráiAN GIANG

3/  Th/Sỹ NGUYỄN THANH TÙNG  45/286.896  TK/Bặc Liêu. (Cụt Chân Trái} AN GIANG

4/  HS Phan văn Cuộc  53/433.647  TK/An Giang. (Cụt chân phải)  AN GIANG

5/  NQV TRẦN BÉ HAI  NQ/827.135  CK /CHÂU PHÚ.(Cụt Chân Phải) AN GIANG

6/  HS LÊ VĂN TẤT  75/105.458  Đại Đội 768/TK/CHÂU ĐỐC.(Cụt Chân Phải) AN GIANG

7/  B2 Trần Hoàng Kỳ  62/101.341  Quân Y SD9/BB.(cụt chân trái)  AN GIANG

8/  NGUYỄN MINH HÙNG  49/684.331  TK/CHÂU ĐỐC.(Cụt Chân Trái)        AN GIANG                                                                                                                        

9/  B1 TRẦN VĂN TRUNG  53/611.861  TD413/DPQ.(Cụt Chân Phải)  BẾN TRE

10/   HS Nguyễn văn Phú    49/395.397  TD417/DPQ. (cụt bàn chân trái)  BẾN TRE

11/  TDT/NQ LÊ VĂN TRỌNG  NQ/200.443  CK/B̀NH KHÊ.(Cụt Chân Trái) B̀NH ĐỊNH

12/  B1 NGUYỄN VĂN TH̀N   39/293.150   TK/B̀NH ĐỊNH. (Đui Mắt Phải) B̀NH ĐỊNH

13/  HUỲNH BẢO BẠN   52/669.070  TK/B̀NH ĐỊNH.(Cụt Chân Phải  B̀NH ĐỊNH

14/  NQV LÊ TẢNG  NQ/233.632  CK/ PHÙ CÁT. (Đui Mắt Phải)  B̀NH ĐỊNH

15/  HS1/DPQ Trần Tập    39/264.586  TK/B́nh Long.(cụt chân trái)  B́nh Phước

16/  TS NGUYỄN HỮU HÙNG  58/904.978  SĐ 3 Bộ Binh.(Cụt Chân Phải) B̀NH THUẬN.

17/  TS1 PHAN PHỤ  41/094.555  T Đ/103/DPQ.(Thương Tật Co rút Chân Phải  CẦN THƠ

18/  B2 Nguyễn Hoàng   73/123.883  TD46/PB.(cụt chân trái)  Đông Nai

19/  B2 Nguyễn Thành Khang  74/155.217   TD44/BDQ(cụt chân phải)  Đông Nai

20/  B2 Đặng Quang Sỹ  67/185.845  KBC 3010.(cụt bàn chân phải)  Đông Nai

21/  B1 NGUYỄN KHƯƠNG   67/200.325  S Đ/2 Bộ Binh. (Cụt Chân TráiĐông Nai

22/  HS1 NGUYỄN VĂN PHÙNG  63/176.401  S Đ/18 Bộ Binh.(Cụt Chân PhảiĐông Nai

23/  NQV NGUYỄN VĂN KỊCH  NQ/411.583  CK/B́nh Đại/Kiến Ḥa.(Cụt Chân Trái) Đông Nai

24/  B2 TRẦN VĂN MINH  55/776.341  TD316/DPQ. (Cụt Chân Phải) Đ̉NG THÁP

25/  B2 Lữ Mao  39/107.954   (cụt tay phải)  Kiên Giang

26/  HS1 HÀ VĂN MÔN   66/207.714  Tiểu Khu B́nh Long.(Cụt Chân Phải)  Huế

27/  B2 NGUYỄN PHI HÙNG  66/206.774  TD7/ND (Bị Thương ĐầuHuế

28/  B2 Danh Dơi -  Trung Đoàn 32, SĐ21/BB (đui mắt phải +)  Kiên Giang

  Đă chi ra đợt 4:  $2,856.

Tổng cộng tính đến hôm nay, ngày 1 th áng 5, 13

BTC đă chi ra cho 4 đợt:   $2,040 + 2,550 + 2,958 + 2,856 = $10,404.00

(Mười ngàn Bốn trăm lẻ Bốn đô la), cho 102 nguời TPB,

qua Công ty LẸ Chuyển Tiền Nhanh, đường Bellaire, Houston. TX

sẽ phổ biến trên Xây Dựng online qua địa chỉ Xaydunghouston.com

     *  Đợt thứ 5, tặng 27 TPB, đă gửi đi ($2,754) ngày 30 tháng 4, 13, sẽ phổ biến Danh Sách, sau khi nhân đủ Giấy Hồi Báo, trên báo XD #759, phát h ành cuối tháng 5, 13

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền, Thảo v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

 

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (sàng lọc hồ , quyết định).