Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

 

Trong chương tŕnh Tưởng Nim Quốc Hận, Nhớ Người TPB/VNCH/

tổ chức tại Phoenix Seafood Restaurant,

Ngày 14 tháng 4, 2013- Số tiền nhận được khởi trên 35 ngàn đô la.

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

Hiện c̣n nhiều Hồ thương tật nặng, mắt, cụt 2 tay, hoặc 2 chân, vậy, quí ân nhân nhả ư giúp TPB/VNCH xin mau mắn rộng ḷng chia xẻ, phần đông TPB bị bệnh già không c̣n khả năng lao động.

Sau 1 tháng 15 ngày phát động, tính đến hôm ngày 8 tháng 5, 13,  BTC đă nhận được  35 ngàn Năm trăm hai tám đô la ($35,528) ngay lập tức, chúng tôi đă trích quỹ, gởi đi: mỗi anh 100 đô la, 2 đô la chi phí cho Công ty Chuyển Tiền

*******

 

Đợt I tặng 20  TPB, (Danh sách phổ biến báo XD # 756)= $2.040.00

Đợt 2,  tặng 25 TPB (DS phổ biến trên báo XD #757) = $2,550.00

Đt 3, tặng 29 TPB, (DS phổ biến trên Báo XD # 758) = $2, 958.00

Đợt 4, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên Báo XD #758) = $2,856.00

Đợt 5, tặng 27 TPB, (Báo XD #759) = $2,754.00

 

Sau đây Danh Sách 27 TPB đă nhận tiền Đợt thứ 5:

1/  HS PHAN CƠ HỮU  72/100.910  SĐ 25 Bộ Binh.(Cụt Tay T.+Vết Thương Bụng) , Long An

2/  HS1 LÊ VĂN ĐỨC  69/500.974  SD9/BB. (Cụt tay Trái)  . KIÊN GIANG

3/  B2 PHẠM VĂN VẼ  71/516.512    SD9/BB. (Bị Thương Tay  Co Rút) KIÊN GIANG

4/  HS HUỲNH VĂN LỆ  59/122.147  TK/K.GIANG. (Liệt Lở Chân Phải)  KIÊN GIANG

5/  HS/DPQ  Nguyễn văn Thêm  47/208.000  TK/KiênGiang.(cụt chân phải)  KIÊN GIANG

6/  HS ĐẶNG VĂN TÙNG  61/001.264  SD7/BB.(Chân Trái Tật Dị Dạng)  KIÊN GIANG

7/  B2 Danh Sang  60/103090  SD7/BB. (Cụt tay trái)  KIÊN GIANG

8/  HS/DPQ văn Minh  46/558.272  TK Long An.(cụt chân trái  +)  Long An

9/  BI/DPQ  Trần Văn On  52/558.072  TD303/DPQ(cụt chân trái)  Long An

10/  B2/DPQ Nguyễn Việt Dương  55/775.891  TK/Long An.(cụt chân phải)  Long An

11/  TS Quang Tri  61/117.643  SD9/BB. (Cụt chân phải)   Long An

12/  TS1 PHAN VĂN XANG  62/129.569  TD333/DPQ. (Cụt chân Trái)   Long An

13  B1 CAO  NHO   49/203.664  Đoàn 2 Bộ Binh.(Liệt Chân Phải +) QUẢNG NAM

14/  Ch/U NGUYỄN THÀNH TUYẾT  74/156.526  (Đui 2 Mắt).LH. Long An

15/  B2 NGUYỄN VĂN BÉ  73/128.937  SD23/BB. (Cụt Chân PhảiLong An

16/  TS1 KIỀU PHƯỚC QUÍ  43/204.929  TK/B. DƯƠNG.(Cụt ChânPhải)  Long An

17/  B1 LÊ VĂN ĐỰC  53/794.801  TD474/DPQ. (Cụt Tay Phải +) (Nhờ Chị Hương)  LONG XUYÊN

18/  HS LÊ TRANG  54/666.966  TD219/DPQ/TK/PHÚ YÊN. (Cụt Chân Phải  Phú Yên.   Phú Yên.

20/  B2 LÊ QUANG BỬU  58/902.620  SD23/BB.( Cụt Tay Phải.)  QUẢNG  NGĂI

21/  B1 Phạm văn Thông  68/210.520  SD2/BB.(cụt chân trái +)  Quảng Nam

22/  Ch/u Đức Thịnh  74/216.762  TD338/DPQ.(cụt chân trái)  Quảng Nam

23/  HS NGUYỄN NGỌC HOÀN  70/213.345  SD2/BB. (Cụt Chân Trái)  Quảng Nam

24/  HS ĐÀO VĂN CHÂU  73/202.880  TD22/PB.  (Cụt Chân Phải +)  Quảng Nam

25/  BH Nguyễn Hữu Lành,   Tỉnh Đồng Nai
26/  BH Nguyễn Thanh Lạc,   Đà Nẵng
27/  BH  Phước Thường , Đà Nẵng

Đón xem Danh sách 29 TPB đợt thứ 6 ($102 x  29 TPB) = $2,958 gửi đi ngày 7 tháng 5, sẽ phổ biến trên Xây Dựng # 760 phát hành đầu tháng 6, 2013:

Tổng cộng, BTC đă chi ra cho 6 đợt:   $2,040 + 2,550 + 2,958 + 2,856 + 2,754 + 2,958  = $16,116.00 qua Công ty LẸ Chuyển Tiền Nhanh, đường Bellaire, Houston. TX

Danh sách các TPB thụ hưởng cũng phổ biến trên Xây Dựng online qua địa chỉ Xaydunghouston.com

     Quỹ hiện c̣n: $35,528.00 – 16,116.00 = $19,412.00

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền, Thảo v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

 

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (sàng lọc hồ , quyết định).