Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

 

Trong chương trnh Tưởng Nim Quốc Hận, Nhớ Người TPB/VNCH/

tổ chức tại Phoenix Seafood Restaurant,

Ngy 14 thng 4, 2013- Số tiền nhận 35 ngn, năm trăm, hai mươi tm đ la.

 

* Mặc d chương trnh yểm trợ TPB của chng ti, đ chấm dứt từ lu, nhưng thỉnh thoảng vẫn c n nhn yu cầu chuyển gip tiền về qu nh. Ngn khoản rất t, khng c thường xuyn, nn chng ti chỉ dnh đặc biệt cho cc TPB (đ nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V vậy, xin bạn đọc ỪNG chuyển thư của thn nhn v bằng hữu TPB đến chng ti nữa, m nn gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v Hội ny vẫn tiếp tục hoạt động, gy qũy hằng năm với cc ại Nhạc Hội.

*Qu n nhn c nhả gửi tiền gip TPB, xin ghi trn chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để bo Xy Dựng, v sẽ l lợi tức m chng ti sẽ phải đng thuế (income tax).

Hiện cn nhiều Hồ thương tật nặng, m mắt, cụt 2 tay, hoặc 2 chn, v vậy, qu n nhn c nhả gip TPB/VNCH xin mau mắn rộng lng chia xẻ, phần đng TPB bị bệnh gi v khng cn khả năng lao động.

Sau 1 thng 15 ngy pht động, tnh đến hm ngy 8 thng 5, 13, BTC đ nhận được 35 ngn, năm trăm, hai tm đ la ($35,528) ngay lập tức, chng ti đ trch quỹ, gởi đi: mỗi anh 100 đ la, v 2 đ la chi ph cho Cng ty Chuyển Tiền

* * *

ợt 1 tặng 20 TPB, (DS phổ biến trn bo XD # 756)= $2.040.00

ợt 2, tặng 25 TPB (DS phổ biến trn bo XD #757) = $2,550.00

t 3, tặng 29 TPB, (DS phổ biến trn Bo XD # 758)= $2,958.00

Đợt 4, tặng 28 TPB (DS phổ biến trn Bo XD #758)= $2,856.00

ợt 5, tặng 27 TPB, (DS phổ biến trn Bo XD #759)= $2,754.00

ợt 6, tặng 29 TPB, (DS phổ biến trn Bo XD #760)= $2,958.00

ợt 7, tặng 28 TPB (DS phổ biến trn bo XD # 760) = $2.856.00

ợt 8, tặng 29 TPB gửi đi ngy 29 thng 5,

(DS ny sẽ phổ biến sau khi nhận đủ hồi bo) = $2,958.00

 

Thng 5/7/2013 Đợt 6 29/HS/TPB, mỗi người 100 đ la, 2 đ la chi ph dịch vụ ($2,958.00)

1/B1 Trịnh văn Thanh SQ: 77/101.296 ĐĐ9TS/TrĐ9/SĐ95/BB (cụt 2 chn) Sign

2/B2 Trần văn Mướt SQ: 61/135.570 TĐ2/31/SĐ21/BB (m 2 mắt) . Tiền Giang

3/NQ Phạm Trường Quốc SQ: 51/498.493 CK/Gi Rai (cụt chn P.) Bạc Liu

4/B2 Mai văn Bt SQ: 70/215.530 ĐĐ3/TĐ3/TrĐ54/SĐ1BB (cụt chn P.) Quảng Nam

5/B2 Bi văn Oanh SQ: 74/765.992 /322 ĐPQ (cụt chn T.+gẫy xương đi P.) Củ Chi, Sign

6/TĐT/NQ Nguyễn văn Nguyn SQ: NQ/200.613 CK/Bnh Kh KBC 6722(cụt chn T) Bnh Định

7/HS1 TRẦN VĂN XUYẾN 55/208.053 TĐ/22 Pho Binh.  (Cụt Chn Tri) QUẢNG NAM

8/TDT/NQ  ĐẶNG MỊCH NQ/185.657 CK/ TAM KỲ . (Cụt Chn Tri) QUẢNG NAM.

9/TDT/NQ.DƯƠNG NGỌC DUNG NQ/181.086 CK/ Ph Ninh. (Cụt Chn Phải) QUẢNG NAM

10/HS NGUYỄN THANH LM 51/488.515 TK/QUẢNG NGI QUẢNG NGI

11/HS L MINH 46/511.268 T K/ QUẢNG NGI (Cụt Chn Tri) QUẢNG NGI

12/B2 V TỀ 50/511.397 Đại Đội 315/DPQ. ( Cụt Chn Phải )  QUẢNG NGI

13/B1 NGUYỄN THI THANH 32/550.609 TK/ Quảng Ngi.(Cụt Chn Tri QUẢNG NGI

14/HS1 HUỲNH CHT 25/26.170 207/DPQ.( Cụt Chn Phải). QUẢNG NGI

15/HS BI ON 57/913.085 SD2/BB. (Cụt Chn Phải) QUẢNG NGI

16/HS PHẠM KIỂM 50/458.324 / 2 Bộ Binh.  (Cụt 2 Chn) QUẢNG NGI

17/CB/XDNT TRƯƠNG HỒNG MINH DS/362.269 TD/XDNT/QN+DN.(Đui Mắt Phải) QUẢNG NGI

18/B2 NGUYỄN NGƯU 38/349.252 KBC 4374. (Cụt Chn Tri) QUẢNG NGI

19/HS L TRUNG BỬU 42/372.469 TD104/DPQ. (Liệt Teo Chn mặt) QUẢNG NGI

20/B1 CAO QUỴ 58/206.495 TD11/PB. (Cụt Tay Phải St Xương Vai) Quảng Trị

21/B1 PHAN TRUNG XỬ 40/091.211 TĐ39, BẢO AN/Vĩnh Bnh.(Cụt Chn tri) QUẢNG TRỊ.

22/HS Trần Sự 70/201.130 DD915/DPQ. (Cụt chn phải) Quảng Trị

23/TS Nguyễn Tảo 35/111.661 KBC 4884. (Cụt 2 chn) . Quảng Trị

24/NQV TRƯƠNG NGỌC HIỆP NQ/C03.949 CK/TRIỆU PHONG (Cụt Chn Tri). LH. Quảng Trị.

25/B2 L Ha Hiệp 65/147.557 C đầy đủ chứng thư.(Cụt tay tri) Si Gn

26/B1 Nguyễn Cng L 75/151.108 TD5/ND.(nội+ngoại thương+) t binh. Si Gn

27/L VĂN PHƯƠNG 69/146.932 DD2/TDCB/SDND.(Cụt Chn Phải) Si Gn

28/Ch/y PHẠM NGỌC SƠN 74/140.173 TD11/ND.(Tn Tật Tay Phải +) Si Gn

29/Th/y NGUYỄN TẤN BI 63/801.296 SD21/BB. (Cụt 2 Chn) Si Gn

 

Thng 5/20/2013 Đợt 7 28/HS/TPB, mỗi TPB 100 đ la, 2 đ la chi ph dịch vụ ($2,856.00)

1/ HS1 NGUYỄN MAI 54/203.767 SD2/BỘ BINH. (Cụt Chn Phải +) QUẢNG NAM

2/ Đ/y Nguyễn Hữu Lợi 60/200.613 TD1/1SD1BB (bị thương chn T., teo +)Huế

3/ TS V Cng Đương 69/204.071 SĐ1/BB (cụt 2 chn) Quảng Trị

4/ B2 Giả Thanh Nhn 73/110.225 SD22/BB.(cụt chn tri/Đui mắt phải) Si Gn.

5/ HS Dương văn Chiếu 73/141.466 ĐĐ 63/6 ND (cụt 2 chn) Si Gn.

6/ B1 H văn Hồng 75/137.637 ĐĐ111/TĐ11/ND KBC 3727 (cụt chn P.) Si Gn.

7/ Đ/y Đặng văn Thn SĐ7BB (Cụt chn) An Giang.

8/ Thủy Thủ 1 ĐẶNG PHƯỚC THƠ 70A/700.798 Hải Đội 2/DP(Đui Mắt Phải +) Si Gn.

9/ TDT/NQ. NGUYỄN VĂN BẢY NQ/429.473 CK/Ph Vinh. (Cụt tay Phải +) TR VINH.

10/ TS1 BI VĂN GIP 32/154.078 TK/ Vĩnh Long. (Cụt Chn Phải) VĨNH LONG

11/ TDT/NQ V BNH HA (tự HAI) NQ/918.499 CK/Măng Tht. VĨNH LONG.

12 B2 Phan Thanh Bnh 73/136.561 SĐ5/BB (cụt chn T.) Vĩnh Long

13/ HS Nguyễn văn Phước 52/600.114 TD307DPQ/TK Long An (cụt chn Tri.) Long An.

14/ TS1 HONG VĂN HẢI 74/124.765 S Đ 21 BỘ BINH.(Cụt Chn Tri) Si Gn.

15/ B1 PHẠM VĂN HIẾN 61/138.645 S Đ 18 BỘ BINH.(Cụt Chn Phải). Si Gn.

16/ HS VŨ VĂN LỰC 72/117.468 TD/357/DPQ.(Cụt Chn Phải) Si Gn.

17/ NQ V văn Thnh NQ/402.847 CK/Cai B.(Gy 2 chn) Tiền Giang.

18/ NQ Đặng Thanh Tng NQ/351.196 CK/Ph Khương(cụt chn phải) Ty Ninh.

19/ B2 Nguyễn văn Sng 74/160.009 S 3/BB (Cụt 2 chn) Si Gn

20/ B1 Trần văn Nim 66/001.495 TD70/PB.(Cụt chn tri) Tiền Giang

21/ TT/NQ Trần Văn Bảy NQ/472.853 Chi Khu Bến Tranh.(Cụt tay tri) Tiền Giang

22/ B2 V văn Hai 54/192.092 SD23/BB. (Cụt chn tri) Vũng Tu.

23/ HS Đỗ Vĩnh Sang 69/145.292 DD54/TD5/ND/ KBC 4709 ( mắt T. + nội tạng) Si Gn

24/ HS L văn Năm 40/186.532 TK/Gia Định (cụt tay tri +). Cần Giờ

25/ B2 NGUYỄN VĂN THIỆU 53/577.720 58 BĐQ. (Cụt Chn Tri+Liệt Chn Phải) TIỀN GIANG.

26/ C/Uy L văn Vng 74/146.974 TK/An Giang (cụt 2 chn) Si Gn.

27/ B2 Hồ Sửu Minh 76/003.907 S7/BB.(cụt 2 tay) Si Gn.

28/ B1 ĐỖ THNH CNG 75/109.215, TDYT/SDND. (Đui mắt Tri). LH. SI- GN.

 

qua Cng ty LẸ Chuyển Tiền Nhanh, đường Bellaire, Houston. TX

Danh sch cc TPB thụ hưởng cũng phổ biến trn Xy Dựng online qua địa chỉ Xaydunghouston.com

Trừ tiền Quỹ: $19,412 (2,856 (đợt 7) + 2,958 (đợt 8)) = 13,598.00 (sau khi gửi đợt 7 v đợt 8)

Tồn Qũy: $13,598

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi ph điều hnh (xăng, tem thư, photocopy) do chng ti đi thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn phng Dịch vụ của cng ty Chuyển Tiền.

*Nhn vin Cng ty LE vui vẻ v sẵn sng mở hồ (lun lưu giữ trong my điện ton) cho qi n nhn xem qua Bin Nhận, để biết tiền đ đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: C Anh Thư, Huyền, Thảo v.v.).

Xin chn thnh cảm tạ qi mạnh thường qun đ chia xẻ tnh yu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đ hy sinh xương mu cho qu hương, đang sống đời khổ cực v tủi nhục nơi qu nh.

Nhm Yểm Trợ TPB/ Tạp Ch Xy Dựng Houston Texas (thnh lập năm 1995)

 

Hải Lăng - Hong Minh Thy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khi & Nguyễn Thanh Chu (sng lọc hồ , quyết định).