Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Trong chương tŕnh Tưởng Niệm Quốc Hận, Nhớ Người TPB/VNCH/

tổ chức tại Phoenix Seafood Restaurant

Ngày 14 tháng 4, 2013- Số tiền đă nhận: 35 ngàn, năm trăm, hai mươi tám đô la.

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

Sau một tháng mười lăm ngày phát động, tính đến ngày 8 tháng 5, 13, BTC đă nhận được 35 ngàn, năm trăm, hai tám đô la ($35,528) ngay lập tức, chúng tôi đă trích quỹ, gởi đi: mỗi anh 100 đô la, 2 đô la chi phí cho Công ty Chuyển Tiền

* * *

Đợt 1 tặng 20  TPB (DS phổ biến trên báo XD # 756)= $2.040.00

Đợt 2, tặng 25 TPB  (DS phổ biến trên báo XD #757) = $2,550.00

Đợt 3, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên Báo XD # 758)= $2,958.00

Đợt 4, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên Báo XD #758)= $2,856.00

Đợt 5, tặng 27 TPB (DS phổ biến trên Báo XD #759)= $2,754.00

Đợt 6, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên Báo XD #760)= $2,958.00

Đợt 7, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên báo XD #760) = $2,856.00

Đợt 8, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên báo XD #761)= $2,958.00

Đợt 9, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên báo XD #762) = $2,856.00

Đợt 10, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên báo XD #762) = $2,958.00

Đợt 11, tặng  28 TPB  (DS phổ biến trên báo XD #763) = $2,856.00

Đợt 12, tặng   29 TPB  (DS phổ biến trên báo XD #763) = $2,958.00

Đợt 13, tặng 21 TPB (DS sẽ phổ biến trên XD #764)  =  $2,142.00

Chúng tôi đang chờ Hồi Báo của Danh sách đợt 13, (gửi đi 7 tháng 7) sẽ phổ biến trên báo XD số 764, phát hành ngày 26 tháng 7, 2013.

Ngân khoản đă hết ($32.00), chúng tôi sẽ chấm dứt công tác này, sau khi nhận hồi báo đợt 13.

Danh sách các TPB thụ hưởng cũng phổ biến trên Xây Dựng online qua địa chỉ Xaydunghouston.com

 

Danh sách TPB nhận tiền  Đợt 11,  28 TPB, (23 tháng 6)

1/  HS  Nguyễn ngọc Tỷ,  49/359.264  ĐĐ 451/ĐPQ  (cụt chân T.) Đồng Nai

2/  NQV PHẠM VĂN LÂM, NQ/194.782  QNG.315 (Cụt 2 chân)  Sài G̣n.

3/  HS PHẠM VĂN ĐƯƠNG, 43/436.130  TK/ĐỊNH TƯỜNG.(Chân Găy Rút 13cm) TIỀN GIANG

4/    B2 TRẦN PHÚC ,  49/372.797  TĐ132/ĐPQ.( Cụt Chân Trái) B̀NH ĐỊNH.

5/  Tr/NQ  Nguyễn văn Sáo,  NQ/804.711  TTQTTƯ  (cụt 2 tay+mắt T.)  Tiền Giang 

6/  TS TRƯƠNG VĂN TÀI,  46/435.748  TK/ Phú Yên. (Cụt Chân Trái). PHÚ YÊN.

7/  B2 NGUYỄN TẦN , 63/415.013  SĐ 22  Bộ Binh. (Cụt Chân Trái)  B̀NH ĐỊNH

8/  B2 NGUYỄN PHÚC TRUNG,  75/400.722  TĐ35/BĐQ .(Đui Mắt Trái). NINH THUẬN

9/  Th/Úy ĐẶNG VĂN THANH, 73/147.084.   TĐ 338/ĐPQ.(Cụt Chân Trái). ĐỒNG NAI

10/  NQV DANH THÀNH.  NQ/862.186  CKKiên Binh. (Cụt  Chân Phải)  KIÊN GIANG.

11/TS1 Nguyễn văn Thế, 44/162.294  ĐĐ92/ĐPQ.(Đứt NhượngChân,DậpBọng Đái+),NINH THUẬN

12/  B2 NGUYỄN VĂN VINH  75/129.253  SĐ5/ Bộ Binh.Cụt Chân Mặt)  B̀NH DƯƠNG.

13/  B1 ĐỖ VĂN XÊ.  54/768.151  /556/ĐPQ. (Cụt Bàn Chân Phải)  SÀI G̉N

14/  HS NGUYỄN NGOC ẨN  72/137.311  TĐ5/ND.(Cụt chân trái+tật chân mặt) SÀI G̉N

15/  HS MAI CUNG  69/100.555  TĐ2/ND. (Cụt chân trái)  AN GIANG

16/  TS Đặng Hồng    74/212.538   ĐV1/QT   (cụt Tay T.)         Vũng Tàu

17/  HS1 NGUYỄN VAN GIÀU  70/114.574  KBC 4204. (Cụt Tay Trái)  SÀI G̉N

18/  HS NGUYỄN VĂN HẢI  37/314.452  TK/ Phong Dinh.( Bị Thương Đầu+)  AN GIANG

19/   B1  Trần Viết  48/279.768  ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ KBC  6020  (cụt 2 chân)  Saigon

20/  HS PHÙNG HƯNG  68/101.128  TĐ2/ND.(Cụt Chân Phải)  QUẢNG TRỊ

21/  TS NGUYỄN VĂN KÍNH  67/103.997  SĐ22/Bộ Binh.(Cụt Chân Phải)  SÀI G̉N

22/  B2 TRẦN VĂN LIÊM ( Sôm)  74/006.170   TĐ2/TĐ12/SĐ7  cụt chân trái  Bến Tre

23/  TĐT/NQ TẠ VĂN LỰC  NQ/917.590  CK/ Tam B́nh.(Găy liệt Vai Trái) VĨNH LONG 

24/  HS1 NGUYỄN NGỌC LƯƠNG  60/810.117 CĐ1/6 Thiết Kỵ.(Cụt Chân Trái) LONG AN. 

25/  B2 TRẦN VĂN MÓNG  37/742.709  TĐ448/ĐPQ. (Đui Mắt Phải)  AN GIANG

26/  HS1 Ngô Đức Quư  73/111.227 TĐ5/ĐĐ54/TrĐ1/ND KBC 4709 (cụt chân T.)  Đồng Nai.

27/  B2 LƯU VĨNH PHÚC  69/156.684  SĐ2/BB.(Bị Thương Sọ Năo)  TÂY NINH

28/  HS LÊ VĂN THÀNH  61/504.317  TĐ31/BĐQ.(Găy Cong, Cứng Tay Trái)  AN GIANG

Danh sách TPB nhận tiền,  Đợt 12,   29 TPB Ngày 1 Tháng 7/2013

1/  NQ  Nguyễn văn Thâu  57/D01.017  CK/B́nh Khê (cụt chân T.) B́nh Định

2/  B1 LÊ VĂN HUẤN  73/213.824  SD1/BB.(Cụt 2 Chân) Quảng Trị              

3/ B2 PHAN VĂN ĐÁNG (Mười Dẹo) 59/216459  Thám kich lực lượng HK  liệt Tứ chi - Ninh Thuận

4/  HS PHẠM VĂN  BẢY  57/832.589  SD9/BB. (Cụt hai Chân)  SÀI G̉N.

5/  HS  Hồ văn Giàu  70/106.841 PB/QĐ3/TĐ46 ( mắt T+Đa thương tật) Vũng Tầu

6/  B2 Phan văn Hoằng  76/122.325  TĐ6/ND (cụt chân T.). Saigon

7/  TS1 Phạm  Thoan  52/205.891  SĐ1/BB.(CắtThận T.+ThànhBụng)  Tỉnh Thừa Thiên

8/  NQV Văn Sự  57/C.00242  CK/Tiên Phước.(Cụt 2 Chân),Quảng Nam.

9/  B2 NGUYỄN CHƯỚC  53/703.014   TĐ147/ĐPQ.(CụtChânTrái+LiệtTayPhải), ĐÀ NẴNG.

10/  NQV ĐẶNG VĂN HỚN  NQ/912.727  CK/Cai Lậy.(Cụt Chân Trái)TIỀN GIANG.

11/  B1 TRƯƠNG VĂN VÂN  54/657.351  TĐ327/ĐPQ.(Cụt Chân Trái) SÀI G̉N 

12/  HS TRẦN Đ̀NH ẤN  47/296.718  TD257/ĐPQ. (Cụt hai Chân) HUẾ.

13/  B1 PHAN HỒNG  71/203.233.  TĐ30/PB/SĐ3/BB.(Cụt Chân Trái) QUẢNG TRỊ. 

14/  NQV NGUYỄN HỒNG  NQ/127.424  CK/ MộĐức.(CụtChânTrái)QUẢNG NGĂI.

15/  B2 NGUYỄN VĂN LỰA  73/141.307  TĐ11/ND.(Cụt Chân Phải+) SÀI G̉N.

16/  HS1 NGUYỄN MINH LƯỢNG  58/702.030  SĐ2BB.(Cụt Chân Trái) QUẢNG NGĂI.

17/  NQ NGUYỄN V. MƯỜI  NQ/435.094  TK/P. DINH.(CụtChânPhải) CẦN THƠ

18/  HS NGUYỄN VĂN NÊN  47/783.129  TK/B.H̉A.(Cụt Chân Trái). BIÊNH̉A.

19/  Tr/Úy ĐẶNG OANH.Hoàng thị Huyên  40/136.964  TĐ136/ĐPQ. (Đui  Mắt Phải+...) QUẢNG TRỊ.

20/  TS Bùi Văn Thấy  35/192.889  TK/ Châu Đốc(Đui Mắt Trái+mắt P mờ).AN GIANG.

21/  NQV Nguyễn Thành Long  NQ/200.965  CK/Tuy Phước.(Đui Mắt F.+ mắt T. mờ) B̀NH ĐỊNH.

22/  HS Nguyễn  Thới  57/803.885 TĐ37/TrĐ7/SĐ5/BB (đầu, tay, chân… 100%) Saigon

23/  TĐT/NQ  LÊ RƠ  NQ/189.890  CK/ Mộ Đức.(Cụt Chân Phải) QUẢNG NGĂI.

24/  HS TRẦN RÔ  70/404.077  PB/ DĐ/TK  Pleiku.  (Cụt Chân Trái+) QUẢNG NGĂI.

25/  B1 Phan Văn Cường (7 Cụt)  48/431.113  TK/B́nhĐịnh.(CụtChânTrái) B̀NH ĐỊNH.

26/  B1 NGUYỄN TRUNG TÂM 72/126.634  TĐQY/ND.(Cụt Chân Trái)  SÀI G̉N.

27/  B1 TRẦN VĂN THẾT  75/133.729  SĐ25/BB.(Cụt Chân Phải) SÀI G̉N.

28/  HS  PHẠM THI  42/572.208  TĐ143/ĐPQ.  (Cụt Chân Trái) QUẢNG NGĂI.

29/  TS NGUYỄN NGỌC THU  69A/701.721  KBC3348.(Cụt Hai Chân)  SÀI G̉N.

 

                 Tồn qũy sau khi gửi  đợt 11 & đợt 12: $7,784 – ($2,856 + 2,958)  = $1,970.00

Chúng tôi vừa nhận được của: Bạn anh Phạm G. Khôi $102 Dr. Tính Trần: $102, tổng số tiền :

                                                       $1,970.00 + $ 204.00 = $2,174.00

                    Tính đến ngày 13 tháng 7, 13, tồn qũy sau khi gửi đợt 13, (cho 21 TPB):

                                                        $2,174.00 – 2,142.00 = $32.00

                                                            Ba Mươi Hai đô la.

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

Vào giờ báo lên khuôn, chúng tôi vừa nhận được $510.00 của Tâm Phạm (Galveston TX) nhờ chuyển tặng cho 5 TPB tàn phế nặng. Thay mặt các TPB thụ hưởng, chân thành cảm ơn ân nhân Tâm Phạm. Xin ơn trên ban nhiều ơn phước đến đại gia đ́nh.