Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Trong chương tŕnh Tưởng Niệm Quốc Hận, Nhớ Người TPB/VNCH/

tổ chức tại Phoenix Seafood Restaurant

Ngày 14 tháng 4, 2013- Số tiền đă nhận: 35 ngàn, năm trăm, hai mươi tám đô la. Cuối tháng 7, 2013, số tiền này đă gửi trọn vẹn về VN.  

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

Sau một tháng mười lăm ngày phát động, tính đến ngày 8 tháng 5, 13, BTC đă nhận được 35 ngàn, năm trăm, hai tám đô la ($35,528) ngay lập tức, chúng tôi đă trích quỹ, gởi đi: mỗi anh 100 đô la, 2 đô la chi phí cho Công ty Chuyển Tiền. Tháng 7, 2013, tổng số tiền này đă gửi trọn vẹn về VN.

                                                          * * *

Đợt 1 tặng 20  TPB (DS phổ biến trên báo XD # 756)= $2.040.00

Đợt 2, tặng 25 TPB  (DS phổ biến trên báo XD #757) = $2,550.00

Đợt 3, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên Báo XD # 758)= $2,958.00

Đợt 4, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên Báo XD #758)= $2,856.00

Đợt 5, tặng 27 TPB (DS phổ biến trên Báo XD #759)= $2,754.00

Đợt 6, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên Báo XD #760)= $2,958.00

Đợt 7, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên báo XD #760) = $2,856.00

Đợt 8, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên báo XD #761)= $2,958.00

Đợt 9, tặng 28 TPB (DS phổ biến trên báo XD #762) = $2,856.00

Đợt 10, tặng 29 TPB (DS phổ biến trên báo XD #762) = $2,958.00

Đợt 11, tặng  28 TPB  (DS phổ biến trên báo XD #763) = $2,856.00

Đợt 12, tặng   29 TPB  (DS phổ biến trên báo XD #763) = $2,958.00

Đợt 13, tặng 21 TPB (DS sẽ phổ biến trên XD #764)  =  $2,142.00

Đợt 14, tặng 5 TPB (DS phổ biến trên XD # 764) = $510.00 (tiền của Tâm Phạm, Galveston,TX)

    Ngân khoản đă hết ($32.00), chúng tôi sẽ chấm dứt công tác này, sau khi nhận hồi báo đợt 14.

Danh sách các TPB thụ hưởng cũng phổ biến trên Xây Dựng online qua địa chỉ Xaydunghouston.com

                                     Danh Sách TPB  Đợt 13 tặng  21 TPB Ngày 7 Tháng 7/2013   

 1/  NQ Hoàng Du  NQ/848.866  KBC 4685  (cụt chân T.)  Vĩnh Long

 2/  B2 NGUYỄN VĂN MINH  74/412.367 ĐV2QT  (cụt chân T.)  B́nh Định

3/  HS Nguyễn Ngọc Tuấn  70/205.920 ĐĐ3/TĐ4/TrĐ4/SĐ2BB (cụt chân P.)  Quảng Ngăi

4/  TĐT Rúc  NQ/184.890  CK/Thăng B́nh  (cụt bàn chân P.+…)  Quảng Nam

5/  HS1 Ngọc  NQ/184.890  SĐ2BB  (cụt bàn chân T.+…)  Quảng Ngăi.

6/  B2 Huỳnh Xin  62/213.039 TĐ2/5/SĐ2BB  (cụt bàn chân T+ điếcQuảng Ngăi

7/  B2 NGUYỄN VĂN TRUNG  56/698.690  TĐ145/ĐPQ.  (Cụt 2 Chân). SÀI G̉N

8/  B2  LÊ THỐNG  47/455.475  TĐ198/ĐPQ.     (Đui 2 Mắt).  QUẢNG NGĂI.

9/  B1 NGÔ Đ̀NH CHỈ  45/511.553 TK/ Quảng Ngăi.( Liệt Toàn bộ Hạ Chi) QUẢNG NGĂI

10/  B2 Huỳnh Hồng    70/155.760  TĐ1/TrĐ54/SĐ1BB - cụt chân trái + tay trái  Sàig̣n

11/  HS văn Tươi       48/765.172    KBC 4804 - Cụt 2 tayTiền Giang

12/  B2 LÊ VĂN ÁI 74/425.033 SĐ23/BB.(Tay T. Thương Tật Bất Khiển Dụng.  KHÁNH H̉A

13/  HS Nguyễn văn Sương  67/194.598  ĐĐ3 TĐ 35 BĐQ Liệt nửa người.   Vấp

14/  HS VƠ CÚC  62/207.137  TD9/SĐ5BB   cụt 2 chân  Tây Ninh

15/  NQV NGÔ VĂN BỬU  55/ED0.017  KBC4204  cụt chân P.+tai biếnTây Ninh

16/   HS HỒ VỌNG  57/207.719  KBC 4204  Tàn Phế 95%.  SÀI G̉N

17/   HS NGUYỄN VĂN THANH   37/362.348  ĐPQ KBC 4204  cụt 2 chân  Tiền Giang  

18/  B2 LÊ VĂN ANH  72/137.897  ĐĐTS/TĐ31/SĐ21BB  gẫy chân P.+ gai cột sốngB́nh Dương

19/  B2 HUỲNH VĂN MINH  74/124.601  ĐĐ21/2SĐ ,  khuyết sọ năo, liệt tay T + chân T. B́nhĐịnh

20/  B2 Huỳnh Trung Thành  66/513.464  Trinh Sát 16 – KBC 4308 - Cụt 2 chânCần Thơ

21/  B1 Nguyễn văn Đường   73/108.090  KBC 4211 – 2 mắt.  Đồng Nai

                               

                       Danh Sách TPB  gửi đi Ngày 15 Tháng 7/2013    Đợt 14  5/HS/TPB

1/  HS văn Nuôi   67/000.209   KBC 4685 - Cụt 2 chân.   Tiền Giang

2/  NQ Tăng văn On  C.07.146  Chi Khu Điện Bàn - Quảng Nam - Cụt 2 tay.   Quảng Nam

3/  B2 Nguyễn văn Cân  50B/398.104  TK-Long An, ĐĐ/155/ĐPQ ( cụt 2 chân).   Tiền Giang

4/  TS PHẠM VĂN TRƯỜNG  63/515.743.  ĐĐ72/TĐ2/ND  bại liệt 2 chân (viêm gan C).  An Giang

5/  HS  NGUYỄN VẼ  52/213.421  ĐĐ Hắc Báo/SĐ1/BB    mắt P., mắt T yếuTỉnh Vĩnh Long

                                               Ngân khoản tồn đọng sau khi gửi đợt 14: $32.00

Chúng tôi vừa nhận được:  $40.00 đô la của KQ Hoàng Cường (Beaumont, TX),

                                           $100.00 đô la của KQ Nguyễn Khoa Hoạt (Houston, TX)

Tổng số tiền hiện c̣n: $32.00 + $40.00 +$100.00 = $172.00  (Một trăm, bảy mươi hai đô la)

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).