Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

21 Tháng 9, 2013

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

                                                             ***

*Đầu tháng 9, 2013, nhận được của ông bà Nhượng (Pharmacy) 220 đô la, muốn tặng 2 TPB thương tật nặng. Số tiền này ngay lập tức, nhờ Công ty LẸ Chuyển Tiền, gửi đến tận nhà cho 2 TPB, mỗi anh 100 đô la (2 đô la chi phí cho dịch vụ). Chúng tôi đă nhận được hồi báo của 2 TPB thụ hưởng và sẽ chuyển hồi báo đến cho ân nhân:

1.  B2 Phan Túc,  Số quân 54/760.821,  ĐĐ 4/234/ĐPQ,  mù 2 mắt, cụt 2 tay, tỉnh Khánh Ḥa 

2. Ch/úy  Lai Tuấn Hiếu  Số quân 73/147.250,  TĐ 142/ĐPQ, cụt 2 chân + thị lực kém, tỉnh Tiền Giang:

          Đă chi ra: $220 – $204  = $16

                                                Tồn qũy: $90.00 (qũy kỳ trước c̣n)  + $16.00 = $106.00

    * Ngày 17 tháng 9, 2013, chúng tôi nhận 100 đô la của ông Trần Trí Hoàng (Nhóm Hoa Lư) nhờ tặng 1 TPB có thương tật nặng:

$100.00 + $106  (tồn qũy) = $206.00

     Tên của 2 TPB này sẽ phổ biến trên báo XD số 769, phát hành đầu tháng 10, 2013

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 5 Tháng 10, 2013

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

                                                             ***

    * Ngày 17 tháng 9, 2013, chúng tôi nhận 100 đô la của ông Trần Trí Hoàng (Nhóm Hoa Lư) nhờ tặng 1 TPB có thương tật nặng:

*   Ngày 20 tháng 9, nhận được 204 đô la của ông Ngô Lang tặng, cho 2 TPB.

                           Tổng cộng 4 TPB đă nhận tiền trong tháng 9.

     Tên của 4 TPB này phổ biến trên báo XD số 769, phát hành đầu tháng 10, 2013 và lên trang Web của Xây Dựng:

* 2 TPB, gửi đi ngày 19 tháng 9 năm 2013 (tiền của ông T.T Hoàng và cụ bà Kim Qui):

1.  B2  Lương văn Giúp, SQ  72/143.318  ĐĐ34/TĐ3/ND,  bại liệt Tay+chân phải, tay+chân trái bị thương, mảnh đạn ở đàu….  An Giang

2.  B2 Dương văn Ơi, SQ   55/673.588  ĐĐ2/TĐ515/ĐPQ,  cụt 2 chân, Tiền giang

* 2  TPB gửi đi ngày 23 tháng 9 năm 2013 (tiền của ông Ngô Lang)

3.  B2  Lê ngọc Ấn, SQ  52/646.163  ĐĐ 3/TĐ339/ĐPQ,  cụt 2 chân, Tây Ninh

 4.  B2  Nguyễn văn Ngộ, SQ  54/615.113  ĐĐ 206/ĐPQ/CK B́nh Phước  cụt 2 chân, Long An 

                                   Tồn Quỹ: $2.00 (hai đô la) sau khi gửi cho 4 TPB kể trên.

            *Cuối tháng 9, 2013, chúng tôi nhận được $400 đô la của gia đ́nh Nha sĩ Hồ Phan Hà.

*Chúng tôi yểm trợ 6 đô la chi phí (v́ quỹ đă hết)

* Ngân khoản này đă gửi về VN qua công ty LE Chuyển Tiền, tặng 4 TPB, mỗi người $102 x 4 TPB=               $408.00.

     Xin đón xem tên của 4 TPB sẽ đăng trên báo XD số 770, phát hành ngày 19 tháng 10, 2013 sau khi nhận được hồi báo. 

                         Tồn quỹ:  Quỹ đă hết.

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 19 Tháng 10, 2013

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

                                                             ***

*Cuối tháng 9, 2013, chúng tôi nhận được $400 đô la của gia đ́nh Nha sĩ Hồ Phan Hà.

*Chúng tôi yểm trợ 6 đô la chi phí (v́ quỹ đă hết)

* Ngân khoản này đă gửi về VN qua công ty LE Chuyển Tiền, ngày 27 tháng 9, 13,

tặng 4 TPB, mỗi người $102 x 4 TPB  =  $408.00.

Đây 4 TPB đă nhận tiền yểm trợ của gia đ́nh Nha sĩ Hồ Phan Hà, chúng tôi đă nhận được Hồi Báo va sẽ gửi đến cho ân nhân.

1. Cán Bộ XDNT Nguyễn văn Tài,  cụt tay phải +cụt chân trái + hư 1 mắt,  Sài g̣n

2. Th/úy Phạm Trọng Truật, SQ 67/400.321, ĐV 2/QT  cụt 2 chân,  Khánh Ḥa

3. HS Nguyễn văn Kiệt. SQ 46/352.754  TTQTTU,  cụt 2 chân,  Vĩnh Long

4. TĐT/NQ Phạm văn Tưởng, NQ/848.852,  ĐV 4/QT,  cụt 2 chân  Vĩnh Long.

                                                      Tồn quỹ:  Quỹ đă hết.

Danh sách này đăng trên báo XD số 770, phát hành ngày 19 tháng 10, 2013 và trên trang Web của Xaydunghouston.com

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 19 Tháng 10, 2013

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

                                                             ***

*Cuối tháng 9, 2013, chúng tôi nhận được $400 đô la của gia đ́nh Nha sĩ Hồ Phan Hà.

*Chúng tôi yểm trợ 6 đô la chi phí (v́ quỹ đă hết)

* Ngân khoản này đă gửi về VN qua công ty LE Chuyển Tiền, ngày 27 tháng 9, 13,

tặng 4 TPB, mỗi người $102 x 4 TPB  =  $408.00.

Đây 4 TPB đă nhận tiền yểm trợ của gia đ́nh Nha sĩ Hồ Phan Hà, chúng tôi đă nhận được Hồi Báo va sẽ gửi đến cho ân nhân.

1. Cán Bộ XDNT Nguyễn văn Tài,  cụt tay phải +cụt chân trái + hư 1 mắt,  Sài g̣n

2. Th/úy Phạm Trọng Truật, SQ 67/400.321, ĐV 2/QT  cụt 2 chân,  Khánh Ḥa

3. HS Nguyễn văn Kiệt. SQ 46/352.754  TTQTTU,  cụt 2 chân,  Vĩnh Long

4. TĐT/NQ Phạm văn Tưởng, NQ/848.852,  ĐV 4/QT,  cụt 2 chân  Vĩnh Long.

                                                      Tồn quỹ:  Quỹ đă hết.

Danh sách này đăng trên báo XD số 770, phát hành ngày 19 tháng 10, 2013 và trên trang Web của Xaydunghouston.com

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 2 Tháng 11, 2013

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

                                                             ***

Ngày 20 tháng 10, 13 chúng tôi nhận được 500 đô la của ông chủ chợ Thắng Hưng tặng

Và 22 đô la của Gia Binh Bích Trang, tổng cộng: 522 đô la. Số tiền đă gửi ngay về VN cho 5 TPB sau đây, qua công ty LẸ Chuyền Tiền Nhanh, mỗi TPB 100 đô la và 2 đô la chi phí cho Công ty LẸ:

                   $102 x 5 TPB  = $510.00

         Tồn quỹ: $522.00 – 510 = $12.00

                           Danh sách 5 TPB đă nhận tiền ngày 21 tháng 10 năm 2013, đă có hồi báo.

1/ TĐT Đỗ Hầu,  NQ/105.903  ĐV1QT,  cụt chân phải + hư chân trái,  Thừa Thiên. 

2/ Ch/úy Phan Hữu Tâm, SQ  72/415.387,  TrĐ42/SĐ22/BB,  cụt chân Trái.+cụt tay Trái.+ cụt ngón cái + ngón trỏ bàn tay Phải.+ Tai trái điếc + mắt trái mù,.  B́nh Định

3/ HS Phạm Hưng Trịnh, SQ  52/592.850,  TĐ136/ĐPQ/TK/Quảng Ngăi,  (cụt chân phải + tê liệt chân trái)  Quảng Nam

4/ B2 Phạm Thanh Tâm, SQ 73/208.650,  ĐĐTS/SĐ2BB,  cụt 2 chân + mắt mờ  Quảng Nam 

5/ HS Hồ Trung,  SQ 40/609.778,  TK/QN,  cụt 2 chân,   Quảng Ngăi

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 16 Tháng 11, 2013

 

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

                                                             ***

 Tồn quỹ:  $12.00

*Ngày 5 tháng 11, 2013: Chúng tôi nhận được của ông bà Lê Trực-Tường An, tặng 408 đô la, với yêu cầu tặng cho người lính Biệt Hải (Biệt kích đường biển) già yếu và 1 TPB, số tiền này ngay lập tức gửi về cho 4 người sau đây, mỗi vị $100.00 + $2.00 chi phí cho dịch vụ, ngày 6 tháng 11, 2013, qua Công ty LẸ Chuyển Tiền:

3 Biệt Hải già yếu và 1 TPB đă nhận tiền của ông bà Lê Trực ngày 6 tháng 11 năm 2013

1/  Trần Vy,   Biệt Hải,   Huế
2/  Lê Xoài,   Biệt  Hải,    Đà Nẵng
3/  Đặng Văn Trông,   Biệt  Hải     Đà Nẵng

4/ B2 Đỗ văn Đực  SQ: 75/502.554,  TĐ32, Liên Đoàn 7 BĐQ,  Tiền Giang

 

* Ngày 12 tháng 11, 2013: Chúng tôi nhận được của ông bà Hoàng Mạnh Hùng –Ḥa, số tiền 202 đô la, tổng cộng quỹ hiện có: $202.00 + $12.00 (tôn quỹ) = $214.00.

Số tiền này sẽ gửi tặng cho 2 TPB, danh sách sẽ phổ biến trên báo XD số 772, phát hành ngày 30 tháng 11, 2013

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 30 Tháng 11, 2013

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

                                                             ***

 * Ngày 12 tháng 11, 2013: Chúng tôi nhận được của ông bà Hoàng Mạnh Hùng –Ḥa, số tiền 202 đô la, tổng cộng quỹ hiện có: $202.00 + $12.00 (tồn quỹ) = $214.00.

Số tiền này gửi tặng cho 2 TPB, có tên sau đây, gửi về ngày 18 tháng 11, 2013, mỗi anh $102.00 x 2 = $204.00:

1/ HS Lê Quang Nhịnh , SQ  58/201.037, TĐ3/TrĐ54/SĐ1/BB, cụt 2 chân,   Thành Phố  Huế

2/  B2 Đặng Duy Sanh, SQ    77/204.868,  ĐĐ 2/6/SĐ2BB,  mù 2 mắt + chân.  Tỉnh Quảng Ngăi

                $214 – $204 = $10.00 (tồn quỹ)

*Tuần lễ 25 tháng 11, 2013 chúng tôi nhận được sự chia xẻ của:

- Anh Trần Trí Hoàng (Nhóm Hoa Lư): $102.00

- Bún Ḅ Kim Châu: $102.00

- Một độc giả ẩn danh (TL): $102.00

- Ô. Bà Tô văn Tùng (Floral): $205.00

- Bác cao niên (Cụ C.): $45.00

Tổng cộng: $556.00 + tồn quỹ cũ $10.00 = $566.00

Số tiền này đă gửi về tặng 5 anh TPB, ngày 26-11-2013, mỗi anh $100.00 và 2 đô la cho Công Ty LE chuyển tiền. Khi nhận được giấy hồi báo, chúng tôi sẽ phổ biến trên Xây Dựng số 774, phát hành ngày 14 tháng 12, 2013

$566.00 - $510.00 = $46.00

Qũy hiện c̣n: $46.00

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).