Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 14 Tháng 12, 2013

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

                                                             ***

 *Tuần lễ 25 tháng 11, 2013 chúng tôi nhận được sự chia xẻ của:

- Anh Trần Trí Hoàng (Nhóm Hoa ): $102.00

- Bún Kim Châu: $102.00

- Một độc giả ẩn danh (TL): $102.00

- Ô. văn Tùng (Floral): $205.00

- Bác cao niên (Cụ C.): $45.00

Tổng cộng: $556.00 + tồn quỹ $10.00 = $566.00

Số tiền này đă gửi về tặng 5 anh TPB, ngày 27-11-2013, mỗi anh $100.00 2 đô la cho Công Ty LE chuyển tiền. Sau đây danh sách 5 anh TPB đă nhận tiền  giấy hồi báo:

 1/B2 Nguyễn Thanh , SQ 77/202.611,   TĐ3/3 SĐ 1BB,  mắt P.+ mắt trái mờ. Hương Trà, Huế 

 2/B1 Trần Mận, SQ 73/202.680,  ĐĐ3/TĐ4/TrĐ51/BB, cụt đùi trái + cụt bàn chân phải, Quảng Nam 

 3/TS1  Huỳnh Tŕnh , SQ 68/1212276,  Trinh sát TrĐ6/SĐ2BB cụt chân phải +…,Đà Nẵng 

 4/TĐT Dương Sanh , NQ/130.106,  TT1HL cụt chân trái, thị lực kém, tai điếc, Quảng Ngăi

 5/HS Thơi, SQ  70/206.054, ĐĐ2/TĐ3/TrĐ4/SĐ2BB, bại liệt tay trái+chân trái,  Quảng Ngăi

*Tuần lễ đầu tháng 12, 2013, chúng tôi nhận được:

     -Gia đ́nh Mộng Hùng: $205.00

     -Ông Đặng Như: $102.00

     -Cụ Thái Kim Oanh: $102.00

     -Ông Trần văn Chiến (Afghanistan): $500.00

     -Bạn của Phạm Gia Khôi: $102.00

                  Tổng cộng: $1,011.00 + $46.00 (Tồn quỹ) : $1,057.00

     Số tiền này đă gửi về VN ngày 11 tháng 12, 2013, tặng 10 anh TPB, mỗi anh $102.00 sau khi Hồi Báo, chúng tôi sẽ phổ biến danh sách trên Xây Dựng số 775, phát hành ngày 28 tháng 12, 2013 ($102 x 10 TPB = $1,020.00).

     $1,057.00 – $1,020.00 = $37.00 (Quỹ hiện c̣n)

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).