Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 28 Tháng 12, 2014

(Xây Dựng số 775 phát hành ngày  28-12-2013)

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 11 Tháng 1, 2014

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

Trung tuần tháng 12, 2013, chúng tôi nhận được sự chia xẻ của:

-Ông bà Ph.T.Th.: $1,020.00

-Gia đ́nh cựu KQ: $512.00

-Cụ bà L.H.T.: $510.00

-Ông Bà Huỳnh Thái Lộc: $102.00

-Chiêm tinh gia Huyền Vũ: $204.00

Tổng cộng đă nhận trung tuần tháng 12, 2013: $2,348.00 (hai ngàn ba trăm bốn mươi tám)

Ngay lập tức, số tiền này đă gửi về cho 23 anh TPB, mỗi anh $102.00 qua Công ty LE Chuyển Tiền Nhanh, ngày 26 tháng 12, 2013.

 

      Sau đây là Danh sách 23 TPB đă nhận tiền ngày 26 tháng 12 năm 2013

1/  NQ ĐỖ NGỌC ANH (Đỗ Nhập), SQ  49/c.13374,   CK/Sơn Tịnh.(Cụt 2 Chân), Qủan Ngăi

2/  B2 LƯƠNG XUÂN DŨNG, SQ  54/644.270,  TD146/DPQ.(Cụt 2 Chân),  Qủang Nam

3/  B1 Bùi Tân (Thắng), SQ  73/203.332, TYV/DT,  Bại liệt 2 chân,  Huế  

4/   TS Vơ Quốc Việt , SQ 74/210.477, ĐV1/QT,  Cụt tay trái,   Huế 

5/  HS Vơ Phùng Dương, SQ 74/145.811 ĐĐ4/TĐ52/LĐ3/BĐQ,  chân phải cụt,  tỉnh B́nh Phước  

6/  Tr/úy Dương văn Thiên, SQ  67/206.726, ĐĐ312/ĐPQ/TK B́nh Dương,  cụt chân trái +,   Huế 

7/  NQV Nguyễn Xuân Ḥa, SQ 56/c04.840,   Phân chi Khu Hiệp Đức, cụt 2 chân.  Đà Nẵng 

8/  B1 Nguyễn Đại, SQ 49/488.494  ĐĐ2/TĐ141/ĐPQ/TK Q. Ngăi (cụt 2 chân).  Quảng Ngăi

9/  HS Nguyễn Xuân Tố, SQ 68/201.039 ĐV1/QT,   mù mắt phải + mắt trái mờ. Quảng Ngăi

10/ HS NGUYỄN VĂN MẬU, SQ 74/215.212  TĐ2/TĐ4/SĐ2/BB, cụt chân Trái. Huế

11/ HS NGUYỄN VĂN  AN, SQ  67/410.561,  SD1/BB. (Cụt 2 Chân).  Quảng Ngăi

12/ B2 Đào văn Thọ, SQ 72/421.657  CĐ1/TĐ4 Thiết Kỵ  (cụt 2 chân).  Quảng Ngăi

13/ B2 Vơ Hay, SQ  54/808.225  ĐĐ4/142/ĐPQ  (cụt 2 chân). Quảng Nam   

14/ HS Đinh Thu, SQ 54/212.556  ĐĐ 4/3/TĐ3/TrĐ 51/BB .(Cụt 2 Chân). Quảng Nam

15/ HS Nguyễn Nam, SQ  51/435.298  TK/Quảng Nam (cụt 2 chân)  Quảng Nam 

16/ B2 Nguyễn Ngọc Tâm, SQ   70/220.749   TĐ1/TĐ56/SĐ3BB  .(Cụt 2 Chân)  Quảng Nam

17/ B2 Nguyễn Thanh Nhung , NQ/182.953  KBC 4032  .(Cụt 2 Chân)  Quảng Nam

18/ B2 Nguyễn Đ́nh Tân, SQ 54/645.328  ĐĐ3/TĐ 117/ĐPQ.  (gẫy, liệt 2 chân)  Quảng Ngăi

19/ B2 Nguyễn Quảng, SQ 70/620.616   TĐ60/BĐQ.  (cụt chân P.+cụt Tay T.)  Quảng Ngăi

20/ B2 Vơ Tuôi, SQ  45/815.195  TD109/ĐPQ.(TÊ LIỆT HẠ CHI). Qủang Ngăi

21/ B1 Nguyễn văn Việt,  NQ/190.620  TK/Quảng Ngăi  (cụt 2 chân).  Quảng Ngăi   

22/ B2 Lê Xuân, SQ  70/130.169  TD42/BDQ. (Tê Liệt Teo Tóp Hạ Chi).  B́nh Phước

23/ NQV Huỳnh Phong,  NQ/117.014  CK/ Tiên Phước.(Đui 2 Mắt +). Quảng Nam 

         Nhập Quỹ:

      * Đầu tháng 1, 2014, chúng tôi nhận được:

      -Ông Bùi Toàn: $101.00

      -Ông bà Ngũ Duy Long: $204.00

      -Nhạc sĩ Linh Phương: $105.00

      Tổng cộng nhận: $460.00

      Số tiền này đă gửi về tặng 4 anh TPB, danh sách sẽ phổ biến trên báo Xuân Xây Dựng # 777

Phát hành ngày 25 tháng 1, 2014, sau khi nhận đủ hồi báo.

      Xuất quỹ: $102 x 4 TPB = $408.00

      C̣n lại: $460- $408 = $52.00

      Tồn quỹ kỳ trước: $39.00 + quỹ kỳ này $52.00 = $91.00

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).