Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

             Tính đến ngày 25 Tháng 1, 2014

 

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

     * Đầu tháng 1, 2014, chúng tôi nhận được:

     -Ông Bùi Toàn: $101.00

     -Ông Ngũ Duy Long: $204.00

     -Nhạc Linh Phương: $105.00

     Số tiền này đă gửi về tặng 4 anh TPB,  mỗi anh $100, ngày 7 tháng 1 năm 2014 (đă nhận hồi báo)

1/B2 LÊ VĂN LỄ, SQ 61/806.818,  SĐ18 Bộ Binh. (Đui M.Phải+ Găy Chân T),  VŨNG TÀU.

2/HS LÊ THỜI, SQ 70/206.054,   SĐ/2 Bộ Binh. (Liệt Chân Trái+Găy Tay Trái),  QUẢNG NGĂI.

3/B1 Nguyễn văn On,SQ 68/001.990, TĐ4/11-SĐ7BB, (cụt tayTrái.+mù  mắtT.+găy tayP.), B́nh Dương

4/ B1 Nguyễn văn Danh,  SQ 53/618.545,  TK/ Châu Đốc  (Cụt 2 Tay),  An Giang

        * Ngày 11 tháng 1, 2014, nhận được $510.00 của Bún Kim Châu, số tiền này đă gửi về cho

               5  TPB, mỗi anh $100,  ngày 15 tháng 1 năm 2014 (đă nhận Hồi Báo)

1/ HS1NGUYỄN ÂN, SQ 58/217.973, SĐ2/BB.(Cụt Tay Phải sát Nách+Đui Mắt Phải), QUẢNG NGĂI.

2/ TS1 NGUYỄN VĂN NHỎ, SQ 61/208.496,  (Cụt chân Phải+Tay Trái), QUẢNG NAM

3/ HS1 Bùi tự Bùi Minh Thanh,  SQ 68/209.930, CĐ Thiết Kỵ KBC 3297 ( 2 mắt), Quảng Ngăi

4/ Tr/úy Đinh Xuân Khánh, SQ 60/003.815, TĐ1/16 SĐ9BB (gẫy cổ chân Trái+măt Phải+mắt trái bị mờ) Tiền Giang

5/  B2/ĐPQ Nguyễn Ngọc Minh, SQ 35/211.769,  TĐ9140/ĐPQ,  KBC 4190  ( 2 mắt),  Quảng Ngăi 

                  * Tin Vui: Đón Xuân Giáp Ngọ, ngày 19 tháng 1, 2014, chúng tôi nhận được:

        -BS Nha Khoa David phu nhân (BS Hải): $2,040.00

        -Hoa Trần Trí Hoàng: $100.00

        - góa phụ Nguyễn văn Tịnh Chí: $102.00

                           Tổng cộng: $2,242.00 (hai ngàn hai trăm bốn mươi hai đô la)

                           Nhập quỹ: $2,242 + tồn quỹ: $91.00 = $2,333.00 (hai ngàn ba trăm ba mươi ba)

Chúng tôi đang cứu xét hồ , sẽ gửi về tặng 20 TPB 2 quân nhân Biệt Hải già yếu, ăn Tết Giáp Ngọ

Danh sách TPB thụ hưởng sẽ phổ biến trên Xây Dựng số Tân niên (#778), phát hành ngày 8 tháng 2, 2014

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).