Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 22 Tháng 2, 2014 - Quỹ chỉ c̣n: $89.00

(XD số 779 phát hành ngày 22-2-2014)

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

            * Tin Vui: Đón Xuân Giáp Ngọ, ngày 19 tháng 1, 2014, chúng tôi nhận được:

          -BS Nha Khoa David Vũ và phu nhân (BS Hải): $2,040.00

          -Hoa Lư Trần Trí Hoàng: $100.00

          -Bà góa phụ Nguyễn văn Tịnh Chí: $102.00

                             Tổng cộng: $2,242.00 (hai ngàn hai trăm bốn mươi hai đô la)

                             Nhập quỹ: $2,242 + tồn quỹ cũ: $91.00 = $2,333.00 (hai ngàn ba trăm ba mươi ba)

                             Quỹ c̣n tính đến ng ày 8 tháng 2, 14:

$2,333.00 – $2,244.00 (22 TPB) = $89 (sau khi gửi tiền cho 22 người)

 

Danh sách 20 TPB và 2 Biệt Hải già yếu, đă nhận tiền ngày 26 tháng 1, 2014 dịp tết Gíap Ngọ, phổ biến trên báo XD # 779, phát hành  ngày 8 tháng 2, 14 và trên trang Web của Xây Dựng.

1/  HS/DPQ, Lê Đ́nh Thiểu SQ: 50/467.266  TK/QT  (cụt 2 chân),   Huế

2/  HS NGUYỄN VĂN BỒ SQ: 68/503.044   SĐ 9 Bộ Binh.( Cụt 2 Chân)  AN GIANG

3/  NQ  PHẠM VĂN ĐỦ  SQ:57/M02.117  TK/Vĩnh  Long  cụt chân trái +….  Vĩnh Long

4/  HS NGUYỄN VĂN TỨ  SQ:45/461.649  CK/ Đất Đỏ.   (Cụt 2 Chân). VŨNGTÀU.

5/  HS1 Phạm văn Em  SQ:66/400.760  ĐĐ4/TĐ21/BĐQ  (bại liệt 2 chân) Ninh Thuận  

6/  TĐT/NQ  Nguyễn Phát  SQ:NQ/117.532  KBC 4534 (bại liệt 2 chân + Quảng Nam

7/  B1 Nguyễn văn Nguyệt,SQ: 69/145.186,ĐĐ3/TĐ1TrĐ7/SĐ5BB  cụt Chân trái, viêm gan,B́nh Dương

8/  B1 CAO QUANG MINH   SQ:75/145.228  ĐĐ31/TĐ3/ND ,  hư mắt P.+bi thương chân T., Vĩnh Long

9/  HS Phan văn Ṭan,  SQ:53/206.290  SĐ1/BB,  (Gẫy 2 chân,+bị thương bụng) Quảng Trị  

10/ TS1 Nguyễn Trị, SQ:51/201.387, SĐ1/BB  (Quai Hàm+gẫy 2 xương tay+gẩy xương chân, Quảng Trị

11/  HS1 Trịnh Đ́nh Phiệt  SQ:35/272.655  TK/QT  (cụt chân T.+gẫy Tay P.+gẫy xương),  Quảng Trị

12/  B1 Nguyễn Tích, SQ:51/466.554  ĐĐ4/111ĐPQ/KBC 6749  (cụt 2 chân),  Huế

13/  B1 Nguyễn Lái , SQ:63/203.646  TĐ2BB, (bịthương đầu+lủng ruột+cụt ngón tay T.+chân T.) Quảng Trị

14/  B2 Nguyễn văn Lưỡng SQ:53/559.630 TK Phong Dinh/TĐ634/ĐPQ, (cụt chân T.+ th ương ở chân P.)  Cần Thơ

15/  Th ám sát vi ên  Trần văn Thảnh (không có SQ)/SĐ 9/BB  (Hoa Kỳ)  (cụt 2 chân). Tiền Giang 

16/  HS1 Lê Tạo  SQ:56/125.273  TĐ 68/BĐQ  KBC 7523 (cụt chân T.+ vết thương tay T.), Quảng Ngăi

17/  TDT  Nguyễn Tấn Sử  SQ:NQ/108.657  ĐV1QT  (cụt 2 chân),   TP Huế

18/  HS1 Trương văn Sỹ, SQ 75/114.553 ĐĐ33/TĐ3/ND,  cụt 2 chân, Saigon

19/  B 2  Nguyễn văn Hổ, SQ:55/670.431   BĐQ    (Liệt tay + chân+…)  B́nh Duơng

20/  TĐT/NQ Nguyễn văn Khúc, SQ:45/329.161,TTQTTU/ KBC 4204,  (cụt chân P.+ Tay T.) Saigon  

21/  Bi ệt H ải Trần A Lộc, 639/73 Hương Lộ 2 Khu phố 17-Phường B́nh Trị Đông  -TP Hồ Chí Minh
22/  Bi ệt H ải Hoàng Đoán, Thôn 6-Đức Tín , Đức Linh.  B́nh Thuận   

*  Ngày 9 tháng 2, 2014, gia đ́nh Bún Ḅ Kim Châu gửi tặng 510 đô la cho 5 anh TPB

Sau đây là tên họ của  5 TPB đă nhận tiền, mỗi anh $100.00 + $2.00 chi phí dịch vụ

 1/NQV Trần Thanh Nhàn. (Cụt Chân Phải), SQ:56/NQ1113   Tiền Giang 

 2/B2/ĐPQ Huỳnh Văn Lẹ. (Cụt Chân Trái,Đui Mắt Phải+), SQ:55/706.751.  Tiền Giang

 3/HS/ĐPQ Nguyễn Văn Bảnh.(tự Tư Ban) (Cụt Tay Trái), SQ:33/527.250  Tiền Giang.

 4/TĐP/NQ Nguyễn Văn Trung. (Cụt Chân Phải) SQ:NQ/469.741  Tiền Giang

 5/Trang Đức Cương, (Tê liệt hạ chi),  Kiên Giang 

          Tiền Quỹ hiện c̣n:  Tám mươi chín đô la. Tính đến ngày 22 tháng 2, 2014

* Đầu năm 2014, chúng tôi nhận được 500 đô la của gia đ́nh Allen, anh là người Mỹ gốc Ư, là bạn  của thủ quỹ Phạm Gia Khôi. Số tiền này chúng tôi đă chuyển cho Tổng Hội TQLCVN Hải Ngoại qua  Ủy viên Xă Hội Chi Hội TQLC Houston, bà Trương Phương, v́ Tổng Hội TQLC có thể cấp giấy trừ thuế.

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời

 

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 8 Tháng 2, 2014

(Xây Dựng số 778 phát hành ngày 8-2-2014)

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

            * Tin Vui: Đón Xuân Giáp Ngọ, ngày 19 tháng 1, 2014, chúng tôi nhận được:

          -BS Nha Khoa David Vũ và phu nhân (BS Hải): $2,040.00

          -Hoa Lư Trần Trí Hoàng: $100.00

          -Bà góa phụ Nguyễn văn Tịnh Chí: $102.00

                             Tổng cộng: $2,242.00 (hai ngàn hai trăm bốn mươi hai đô la)

                             Nhập quỹ: $2,242 + tồn quỹ: $91.00 = $2,333.00 (hai ngàn ba trăm ba mươi ba)

Chúng tôi đă gửi về tặng 20 TPB và 2 quân nhân Biệt Hải già yếu ngày 26 tháng 1, 2014. V́ trong thời gian nghỉ Tết, nên Công ty LẸ đă có biên nhận của 15 người, c̣n 5 người ở vùng xa, có hai TPB đă qua đời. Sau khi có đủ 22 Biên Nhận, chúng tôi sẽ đăng tên, họ các TPB thụ hưởng.

Danh sách 20 TPB và 2 Biệt Hải, sẽ phổ biến trên Xây Dựng số  #779, phát hành ngày 22 tháng 2, 2014 và trên Xây Dựng điện báo qua địa chỉ:  xaydunghouston.com

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời