Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 22 Tháng 3, 2014 –

Quỹ chỉ c̣n: $115.00.

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

           

*Đầu tháng 3, 2014 chúng tôi nhận được của ông bà Ph.T.Th. tặng $1,020.00

-Ông bà Hùng Hoàng: $102.00

-Hoa Lư Trần Trí Hoàng: $110.00

-Hội viên Hội Sóc Trăng đến từ Canada là gia đ́nh ông bà Khương Hưng-Thu Ba- Mỹ Linh: $310.00

Số tiền này đă gửi về VN cho 15 TPB tàn phế nặng.

Sau đây là tên họ của 15 TPB đă nhận tiền, mỗi anh $100 đô la của các vị mạnh thường quân kể trên, chúng tôi đă có giấy Hồi Báo:

1/  B1 Mai Văn Túc, SQ  73/204.361  S/Đ1BB.(Cụt Chân T + chân P. teo cơ)  QUẢNG TRỊ

2/  B2 LÊ HOÀNG MINH, SQ: 53/607.116  CK/THỦ ĐỨC. (Cụt2 Chân,Đui 1 Mắt LH) SÀI- G̉N

3/  NQ Phạm Luốc,  sq: nq/165.754  CK/Quế Sơn  (cụt 2 chân+cụt ngón cái tay p.) Quảng Nam 

4/ HS Đoàn văn Minh, SQ:75/101.396  SĐ 18/BB (cụt chân T.+cụt tay T.)  Sài-G̣n 

5/  HS Lê Quốc Bảo  SQ: 69/201.394  ĐĐ2/TĐ4/4 SĐ2BB  (cụt chân T. +…)  Quảng Ngăi

6/  B2 Trần Thanh Hải, SQ: 46/809.723  TĐ144/TK Quảng Nam (cụt 2 chân)   Quảng Nam 

7/  B2 Trương văn Tiến, SQ: NQ/359.114  KBC 4243  (cụt 2 tay+Mù 2 mắt)  B́nh Dương

8/  Tr/úy  Nguyễn bá Quảng, SQ: 68/207.922  TĐ2/1 SĐ1BB  (cụt 2 chân)  Huế 

9/  HS Nguyễn minh Hùng, SQ:50/402.593  ĐĐ1/190 ĐPQ TK/Quảng Ngăi (cụt chân P.+..)Quảng Nam

10/  NQV Trần Đức Thể, SQ: NQ/108.956  CK/Hương Trà (cụt chân T.+…)  Huế    

11/   Tr/úy Trần văn Cương, SQ: 63/210.884   ĐĐ2/TĐ1/1 BB  (cụt chân P+…)  Thừa Thiên

12/  TS Nguyễn văn Đạt, SQ: 73/207.052 CĐ 2/11 Thiết Kỵ  (cụt chân T.+gẫy chân P.+….) , Huế 

13/  HS1 Lê Châu, SQ: 54/203.460  THD/SĐ Dù (cụt tay P.+Đa thương…..)   Sài-g̣n

14/  B1 Đoàn văn Chước, SQ: 74/137.633  ĐĐ1/TĐ3/51/BB  (cụt chân P.+ chân T. gẫy….)  Sài-G̣n

15/  B2 Bùi văn Ảnh, SQ: 51/599.905  KBC 4204  (cụt chân P.+….)  Long An

 

Ngày 1 tháng 3 năm 2014, chúng tôi có nhận của Ông bà Lê Trực, Tường An gửi 310 đô la, muốn tặng mỗi bà quả phụ của Biệt Hải, $102.00. Đây là tên họ của 3 quả phụ (danh sách này được cung cấp bởi BH Nguyễn Trâm, đại diện Gia đ́nh Biệt Hải ở hải ngoại):

1.QP Lê Thị Hạc (vợ cố Biệt Hải Lê Ánh),  Đồng Nai
2. QP Trương Thị Nhát  ( vợ cố Biệt Hải Đỗ Kích ), Đà Nẵng
3. QP Ngô Thị Hoa (vợ cố Biệt Hải Nguyễn Hùng ),  Đà Nẵng

 

* Ngày 13 tháng 3 năm 2014, có nhận $100 đô la của Hội Ái Hữu Quang Trung Houston, số tiền này đă gửi tặng cho anh TPB là:

 HS Lê Văn Thật.  SQ: 72/111.199  KBC 4204  (cụt chân T.+….) ở tỉnh Tây Ninh.

* Ngày 13 tháng 3, 2014, có nhận  $102.00 của Mr. Trần, chúng tôi đă tặng cho 1 Quả Phụ Biệt Hải theo yêu cầu của ông Trần;
 Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Tâm  (vợ  cố Biệt Hải Vũ văn Khâm), ở  Biên Ḥa, Đồng Nai

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 8 Tháng 3, 2014 - Quỹ ch ỉ c̣n: $101.00.

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

            Tin Vui: * Tháng 2,  năm 2014, chúng tôi nhận được 500 đô la của gia đ́nh Allen, anh là người Mỹ gốc Ư, là bạn  của thủ quỹ Phạm Gia Khôi. Số tiền này chúng tôi đă chuyển cho Tổng Hội TQLCVN Hải Ngoại qua  Ủy viên Xă Hội Chi Hội TQLC Houston, bà Trương Phương, v́ Tổng Hội TQLC có thể cấp giấy trừ thuế.

*Đầu tháng 3, 2014, chúng tôi nhận được của ông bà Lê Trực-Tường An tặng $306.00 với yêu cầu tặng 3 bà Quả Phụ của gia đ́nh Biệt Hải, mỗi người 102 đô la, tên họ của 3 người này, sẽ phổ biến sau khi nhận đủ hồi báo ở quê nhà, trên báo số #781, ra ngày 22 tháng 3, 2014.

       *Cũng trong đầu tháng 3, 2014 chúng tôi nhận được của ông bà Ph.T.Th. tặng $1,020.00

       -Ông bà Hùng Hoàng: $102.00

       -Hoa Lư Trần Trí Hoàng: $110.00

       -Hội viên Hội Sóc Trăng đến từ Canada là gia đ́nh ông bà Khương Hưng-Thu Ba- Mỹ Linh: $310.00

       Tổng cộng số tiền nhập quỹ là $1,542. Đă gửi về VN cho 15  anh TPB ($102 x 15 TPB). Danh sách các anh sẽ phổ biến trên báo XD số #781 phát hành ngày 22 tháng 3, 2014

 

         * Tiền qũy hiện c̣n: $89 + 12 =  $101.00. Sau khi gửi về VN, tính đến ngày 8 tháng 3, 2014

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời