Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 31 Tháng 5, 2014 – Quỹ c̣n: $559.00

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, sẽ lợi tức chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

*Ngày 29 tháng 4, 2014. nhận của:

-Ngọc Tân & Oscar Việt Hoàng: $102.00

-Ông Ph.T.Th.: $1,020.00

* Đầu tháng 5 đă nhận được:

-Nha Hồ Phan : $306.00

-Thủ Đức Ngô Tứ Thuận: $50.00

- Ông Trang Phước: $204.00

- Ông Hoàng Mạnh Hùng: $204.00

- Ông Chevron ( danh 1): $204.00

- Ông Hồ văn Kỳ Chinh: $102.00

- Ông Nguyễn Định: $102.00

Tổng cộng đă nhận: $2,294.00

Số tiền này đă gửi về tặng 22 TPB, mỗi anh $100.00 2 đô la chi phí cho Dịch Vụ ($2,244.00)

          Sau đây Danh sách 22 TPB đă nhận tiền ngày 12 tháng 5, 2014, đă giấy hồi báo.

1/HS  Phan Thanh Hồng SQ: 37/275.541  TĐ304/ĐPQ TK/Tây Ninh  bị thương cột sống, bại liệt hạ chi.   Thành, Tây Ninh  

2/  TĐT Nguyễn văn Quan  SQ: 76/129.212  1/2/57/SĐ3BB  (cụt 2 chân + mắt P.) Vấp

3/  B2 Vơ văn Phước  SQ: 74/146.563  SĐ 23/BB  cụt chân trái +    Bà Rịa 

4/  B2  Nguyễn văn Thọ  SQ: 74/146.563  SĐ 5/BB  cụt chân Phải +…  Sài G̣n 

5/  TĐP/NQ Kim Khên,  SQ: NQ/412.459  Chi Khu Trúc Giang.( Cụt Tay Phải).    BẾN TRE

6/  HS văn Trạng  SQ: 60/512.465  KBC 7618 (gẫy xương đùi P.+hạ chi..). Trà Ôn, Vĩnh Long

7/  BKQ Trần Chiu,  SQ:  1948, (cụt chân trái+gẫy xương chân P.) Xuân Lộc, Đồng Nai    

8/   B2 Nguyễn văn Mai,  SQ:  76/108.494  Nha KT/TTM  (cụt tay T. cụt chân T.) Rịa- Vũng Tàu

9/  B2 Nguyễn văn Viên  SQ: 71/137.966  ĐĐ2/TĐ36/BĐQ  mắt P. mù+mắt T. mờ 1/10 H. Trảng Bom,  T. Đồng Nai 

10/  B2 Thế Hùng  SQ: 74/509.448  TĐ3/15/SĐ9BB (cụt chân T.+gẫy chân P.+hư bàn tay T.) Sài-G̣n

11/  Nguyễn Ngọc Đức  SQ:  73/402.028  TD63/PB (Đui2Mắt,Cụt2Tay).  . B à R ịa V ũng Tàu

12/  HS1 Nguyễn Hữu Gắn  SQ:  73/140.059  ĐĐ2/TĐ30/LĐ32/BĐQ (cụt chân P.+bể ống quyển chân T.+bại liệt) SáG̣n 

13/  HS Nguyễn Khắc Bảo  SQ:  73/203.965  ĐĐ2/TĐ3/TrĐ5/SĐ2BB ( 2 mắt +cụt tay T.) Biên Hoà,  Đồng Nai

14/  B2  Trương văn Vân,SQ: 54/675.351  TĐ327/ĐPQ/TK Hậu Nghĩa ( cụt chân trái+đầu+bụng) SáG̣n 

15/  B2 NGUYỄN VĂN TRUNG  SQ: 56/698.690  TĐ145/ĐPQ.  (Cụt 2 Chân).    SáG̣n 

16/   HS NGUYỄN VĂN THANH  SQ:  37/362.348   ĐPQ KBC 4204  cụt 2 chân . Cái ,

17/  Ch/úy  Đào văn Hoàng  SQ:  73/148.331  TĐ3/16/SĐ9BB (cụt chân P.+bại liệt chân T.) SàiG̣n  

18/  Th/úy  Nguyễn Xuân Khai  SQ:  65A/100.189  TĐ407/ĐPQ   (cụt 2 chân). Cần Thơ

19/  Th/úy  Văn Thắng  SQ:  45/147.549  TK/Phú Yên  (cụt 2 tay+cụt chân P. + mắt mờ). Khánh Ḥa  

20/  TS1  Nguyễn Văn Vân  SQ: 62/413.376   TĐ51/LĐ6/BĐQ  (Bại liệt hạ chi)    Tây Ninh 

21/  BKQ Nguyễn Ngọc Sanh, SQ:  BKQ  KBC 4670  (Bại liệt bán thân bên T.+vết thương sọ+mắt T. mờTrà Ôn   Vĩnh Long

22/  NQ  Hồ Phát Hưng, SQ: NQ/N00.516  Chi Khu Cao Lănh/TK Kiến Phong ( 2 mắt+gẫy 2 chân) Sa ĐécĐồng Tháp.

Ngày 27 tháng 5, 14, nhận của:

-Anh Trần văn Chiến (Afghanistan): $510.00

-Anh chị Phú-Oanh (CSQG): $102.00

- Tuyết Hồng: $102.00

- Thái Kim Oanh: $102.00

Tổng cộng: $816.00.

Chúng tôi đă gửi tặng 2 Qủa Phụ Biệt Hải 6 TPB, ngày 27 tháng 5, 14. Mỗi người $100.00 $2.00 chi phí dịch vụ.

Tiền đang chuyển về VN, Danh sách sẽ phổ biến trên báo Xây Dựng # 787 phát hành ngày 13 tháng 6, 2014. sau khi nhận đủ Hồi báo từ VN (qua Công ty LE Chuyển Tiền Nhanh).

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Anh Thư, Huyền, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

*** Nhập quỹ giờ chót: Vào giờ báo lên khuôn, chúng tôi nhận được của thị : $102.00, Ngũ thị Thanh Trúc: $102.00, Trần thị Phương Mai: $102.00, ông Ngũ Anh Tuấn $102.00, ông Trần Hữu Quốc: $50.00 - Tổng cộng $458.00

 

Tồn quỹ: $101.00 + $458.00 = $559.00

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả  501 hồ  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Giáp Ngọ chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng 38 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời