Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 14 Tháng 6, 2014 – Quỹ c̣n: $43.00

 

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội.

*Quí ân nhân có nhả ư gửi tiền giúp TPB, xin ghi trên chi phiếu, Pay to: Hoang Tina, đừng để báo Xây Dựng, v́ sẽ là lợi tức mà chúng tôi sẽ phải đóng thuế (income tax).

     Đây là danh sách đă nhận tiền của anh Trần văn Chiến, chị Oanh CSQG, bà Thái Kim Oanh, bà Tuyết Hồng

2 Qủa Phụ Biệt Hải và 6 TPB, ngày 27 tháng 5, 14. Mỗi người $100.00 và $2.00 chi phí dịch vụ. Đă nhận đủ Hồi báo từ VN (qua Công ty LE Chuyển Tiền Nhanh).

     1/ Qủa phụ Biệt Hải Lê Thị Lư, Thị Xă Bà Rịa-Vũng Tàu
     2/ Qủa phụ Biệt Hải  Trần Thị Trung,  Đà Nẵng
     3/ TS Ngô Xuân Khánh  SQ: 71/118.725 TĐ231/PB/SĐ23BB (cụt2chân+cụt 4 ngón tay Phải) Đồng Nai   

4/ Nguyễn văn Ru -   hai mắt, cụt cả hai tay....  Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

5/ Nguyễn Văn Lâm (tự Ba Đen), mù 2 mắt+cụt Tay Phải), Huyện Châu Thành, Bến Tre.

6/ HS 1 Hà văn Tánh,  75/134.135   ĐĐ4/TĐ522 TKVĩnh B́nh  (cụt chân Trái.)  An Giang

7/ HS1 Lê Ngọc Điền 46/229.214  ĐĐ157/ĐPQ/TK/Châu Đốc (mù 2 mắt), An Giang

8/ Toán Phó  Phạm Hợi  TĐ/CBXD Nông Thôn/Thừa Thiên, mù 2 mắt - Thừa Thiên Huế.

*** Cuối tháng 5, 14, chúng tôi nhận được của bà Vũ thị : $102.00, cô Ngũ thị Thanh Trúc: $102.00, bà Trần thị Phương Mai: $102.00, ông Ngũ Anh Tuấn $102.00, ông Trần Hữu Quốc: $50.00 - Tổng cộng $458.00

-Ông bà Lê Trực-Tường An: $306 (yêu cầu tặng quả phụ gia đ́nh Biệt Hải).

Tổng cộng nhận: $458.00 + $101.00 (tồn quỹ)= $559.00 + $306 (Ông bà Trực-T.An)= $865.00

Số tiền của các ân nhân kể trên đă gửi về cho 3 Quả Phụ và 5 TPB, mỗi người $102.00

      Quỹ hiện c̣n: $43.00

1/ Qủa Phụ Biệt Hải  Phạm Thị Phương,  Đồng Nai
2/ Qủa phụ Biệt Hải  Trần Thị Nhi,  Đồng Nai
3/ Quả phụ BH  Trương Thị Sen,  Đak   Nông,VN 

4/ HS/ĐPQ Nguyễn Hữu Đốc,  SQ 50/432.155 ĐV1/QT  (mù 2 mắt) Quảng Ngăi 

5/ HS Lê văn Lời, SQ 65/208.184  TĐ68/LĐ11/BĐQ  (cụt 2 chân+mù mắt P.), Quảng Ngăi 

6/ NQV Nguyễn Bá, SQ NQ/062.844  TK/BĐ (Bại liệt 2 chân +xương sống…), B́nh Định 

7/ Ch/úy QUÁCH NĂM, SQ 73/152.009 TĐ 445/ĐPQ. (Tê Liệt 2 Hạ Chi), SÀI G̉N.

8/ HS1 Trần Duy Đệ SQ: 59/202.936 SĐ18/BB (Thương tật Tay T. bị rút ngắn 10 cm+mổ bang quan/niếu đạo hẹp)  SÀI G̉N.

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 28 Tháng 6, 2014 – Quỹ c̣n: $43.00

 

* Mặc dù chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội.

* Cuối tháng 5, 14, chúng tôi nhận được của bà Vũ thị : $102.00, cô Ngũ thị Thanh Trúc: $102.00, bà Trần thị Phương Mai: $102.00, ông Ngũ Anh Tuấn $102.00, ông Trần Hữu Quốc: $50.00 - Tổng cộng $458.00

-Ông bà Lê Trực-Tường An: $306 (yêu cầu tặng quả phụ gia đ́nh Biệt Hải).

Tổng cộng nhận: $458.00 + $101.00 (tồn quỹ)= $559.00 + $306 (Ông bà Trực-T.An)= $865.00

Số tiền của các ân nhân kể trên đă gửi về cho 3 Quả Phụ và 5 TPB, mỗi người $102.00

      Quỹ hiện c̣n: $43.00

 

DANH SÁCH QUẢ PHỤ VÀ TPB ĐĂ NHẬN TIỀN

1/ Qủa Phụ Biệt Hải  Phạm Thị Phương,  Đồng Nai
2/ Qủa phụ Biệt Hải  Trần Thị Nhi,  Đồng Nai
3/ Quả phụ BH  Trương Thị Sen,  Đak   Nông,VN 

4/ HS/ĐPQ Nguyễn Hữu Đốc,  SQ 50/432.155 ĐV1/QT  (mù 2 mắt) Quảng Ngăi 

5/ HS Lê văn Lời, SQ 65/208.184  TĐ68/LĐ11/BĐQ  (cụt 2 chân+mù mắt P.), Quảng Ngăi 

6/ NQ Nguyễn Bá, SQ NQ/062.844  TK/BĐ (Bại liệt 2 chân +xương sống…), B́nh Định 

7/ Ch/úy QUÁCH NĂM, SQ 73/152.009 TĐ 445/ĐPQ. (Tê Liệt 2 Hạ Chi), SÀI G̉N.

8/ HS1 Trần Duy Đệ SQ: 59/202.936 SĐ18/BB (Thương tật Tay T. bị rút ngắn 10 cm+mổ bang quan/niếu đạo hẹp)  SÀI G̉N.

    *Ngày 22 Tháng 6, 2014, có nhận $202.00 của ông bà Huyền Vũ, chúng tôi đă gửi về cho 2 anh TPB có tên sau đây, đă nhận được hồi báo:

1/  B1 Lê văn Luôn, SQ  72/235.347  TĐ3/4/SĐ2BB  KBC 4076  (mù 2 mắt),   Quảng Ngăi

2/  HS Nguyễn hữu Tâm, SQ 68/200.290  ĐV1QT  (bại liệt hạ chi),  Quảng Ngăi

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Huyền, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 12 Tháng 7, 2014 – Quỹ c̣n: $194.00

   

 Sau  khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thong lệ. Tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

*Cuối tháng 6, 2014, đă nhận được tiền của các ân nhân:

–Ô.Bà Chánh-Bích Thuận: $50.00

–Ông ThắngNguyễn (Cờ tướng): $205.00

–Ô.Bà LS Phạm Thiên Tráng: $510.00

Tổng cộng: $765.00

Ngay sau đó, chúng tôi đă gửi về cho 7 anh TPB, mỗi anh $100.00 và $2 đô la chi phí cho Công ty Chuyển Tiền LE, nay đă có hồi báo từ VN.

DANH SÁCH 7 TPB ĐĂ NHẬN TIỀN

1/  NQ Đỗ Hoàng,  SQ. NQ/189.199  CK/Nghĩa Hành Quảng Ngăi (cụt 2 chân),  Quảng Ngăi

2/  B2 Trần Cẩm,  SQ:  75/206.352  ĐĐ.HB/SĐ1BB   (mù 2 mắt),  Huế

3/  HS Nguyễn Lượm,  SQ:  42/571.146  TĐ102/ĐPQ (cụt 2 chân),   Quảng Nam 

4/  Tr/úy  Lê Kỷ,  SQ: 62/200.018  TĐ 37/BĐQ  ( mù 2 mắt + liệt tay phải),  Quảng Trị

5/  NQ Nguyễn Lành,  SQ: 47/326.419  ĐĐ1/115ĐPQ/TK/QN KBC 4190 (cụt 2 chân),Quảng Ngăi

 6/  TS1  Lê Châu, SQ: 41/106.878  KBC 4685  (tê liệt hạ chi),  Vũng Tàu.

7/  B2 Trương Hùng, SQ: 73/123.261  TĐ1/2 SĐ3/BB  (cụt 2 chân),  Đà Nẵng

Tổng cộng đă chi ra: $102.00 x 7 TPB = $714.00

Số tiền c̣n lại: $765.00-$714.00 = $51.00

*Nhận tiền: Vào ngày 7 tháng 7, 14, có nhận: $100.00 đô la của Bà Trần thị Vân.

Nhập quỹ: $102 + $51 = $153.00

Số tiền của bà Vân tặng, ngay lập tức đă gửi về:

-8/ TPB Trần văn Mướt, Binh II, SQ 61/135570, TĐ/31/SĐBB, Mù 2 mắt ở Tiền Giang.

Trừ quỹ: $153.00 – $102.00 = $49.00

    *Nhận tiền: Ngày 9 tháng 7, 14, có nhận được $102.00 đô la của Ô.Bà Nguyễn Xuân Thắng.

  Nhập quỹ: $49.00 + $43 (tồn quỹ kỳ trước) + $102.00 = $194.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời