Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 26 Tháng 7, 2014 – Quỹ c̣n: $143.00

(Xây Dựng số 790)

   

 Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ. Tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

    *Nhận tiền: Ngày 9 tháng 7, 14, có nhận được $102.00 đô la của Ô.Bà Nguyễn Xuân Thắng.

  Nhập quỹ: $49.00 + $43 (tồn quỹ kỳ trước) + $102.00 = $194.00

     *Nhận tiền: Trung tuần tháng 7, 14 có nhận:

-Bà Nguyễn Trần Quư: $100.00

-Bà Trương Cao: $105.00 hồi hướng công đức cho linh hồn Maria Nguyễn thị Hoài Bích.

-Ngày 20 tháng 7, nhận của Ông Đỗ Phồi: $50.00

Tổng cộng quỹ có: $194.00 + $100.00 + $105.00 + $50.00 = $449.00

      Số tiền này đă gửi về tặng 3 TPB có tên sau đây vào ngày 15 tháng 7 năm 2014., mỗi người $102.00. Đă có giấy hồi báo.

1.  HS Nguyễn Đới, SQ: 56/206.703   101/ĐPQ/TK Đà Nẵng,  mù 2 mắt, cụt tay trái, Huế

2.  B1 Phạm văn Đông,  SQ:71/205.775  ĐĐ3/TĐ2/4/SĐ2BB,  cụt tay trái+gẫy chân trái,  Quảng Ngăi.

3.  B2 Trần Văn Được,  SQ: 64/407.638  TK/BĐ  (cụt chân Trái+bụng, suy tim….),   B́nh Định

·       Tổng cộng đă chi: $102.00 x 3 TPB = $306.00

·       Tồn quỹ: $449.00 - $306.00 = $143.00

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 9 Tháng 8, 2014 – Quỹ c̣n: $143.00

(Xây Dựng Số 791)

   

 Sau  khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ. Tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

    *Nhận tiền: Ngày 9 tháng 7, 14, có nhận được $102.00 đô la của Ô.Bà Nguyễn Xuân Thắng.

  Nhập quỹ: $49.00 + $43 (tồn quỹ kỳ trước) + $102.00 = $194.00

     *Nhận tiền: Trung tuần tháng 7, 14 có nhận:

-Bà Nguyễn Trần Quư: $100.00

-Bà Trương Cao: $105.00 hồi hướng công đức cho linh hồn Maria Nguyễn thị Hoài Bích.

-Ngày 20 tháng 7, nhận của Ông Đỗ Phồi: $50.00

Tổng cộng quỹ có: $194.00 + $100.00 + $105.00 + $50.00 = $449.00

      Số tiền này đă gửi về tặng 3 TPB có tên sau đây vào ngày 15 tháng 7 năm 2014., mỗi người $102.00. Đă có giấy hồi báo.

1.  HS Nguyễn Đới, SQ: 56/206.703   101/ĐPQ/TK Đà Nẵng,  mù 2 mắt, cụt tay trái, Huế

2.  B1 Phạm văn Đông,  SQ:71/205.775  ĐĐ3/TĐ2/4/SĐ2BB,  cụt tay trái+gẫy chân trái,  Quảng Ngăi.

3.  B2 Trần Văn Được,  SQ: 64/407.638  TK/BĐ  (cụt chân Trái+bụng, suy tim….),   B́nh Định

·       Tổng cộng đă chi: $102.00 x 3 TPB = $306.00

·       Tồn quỹ: $449.00 - $306.00 = $143.00

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 23 Tháng 8, 2014 – Quỹ có: $581.00

(Xây Dựng 792)

   

 Sau  khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

    *Nhận tiền: Ngày 11 tháng 8 năm 2014., chúng tôi nhận:

510 đô la của ông Trí La (Giám đốc Điều hành nhà hàng Kim Sơn), số tiền  này, chúng tôi đă gửi về tặng cho 5 TPB, mỗi người $102.00. Đă có giấy hồi báo.

-    Cộng thêm tiền tồn quỹ kỳ trong tháng 7 ($143), tổng cộng trong đầu tháng 8, 2014,

Quỹ có: $510 + $143 = $653.00

 6 anh TPB đă nhận tiền cứu trợ từ 2 ân nhân kể trên.

                          Quỹ c̣n lại sau khi gửi tặng 6 anh TPB:

$653.00 - $612.00 = $41.00 (Bốn mươi mốt đô la)

                    Danh sách 6 TPB Nhận tiền ngày 12 tháng 8, 2014:

1/  HS Nguyễn Huệ,  sq: 69/200.291 ĐV1/QT,  mù 2 mắt cụt tay Trái,  Quảng Ngăi 

2/  B2 Trần Chắn , sq:  75/200.713  TĐ1 /TĐ54/SĐ1/BB, cụt 2 chân,  Huế 

3/  TS1 Nguyễn Bá An,  sq: 66/103.049  TĐ2 /TĐ3/SĐ1/BB, cụt 2 chân,  Tây Ninh

4/  TS1 Nguyễn Đức Lực,  sq: 68/130.719  Chi Đoàn 21/CX   KBC 6209,  cột xương sống+ bàn tay trái, Saigon

5/  B1 Lê Kha,  sq:67/249.920  ĐV1/QT,  cụt 2 chân,  Quảng Ngăi.

6/  B2 ĐỖ VĂN ĐỰC,  sq: 75/502.554  TĐ32 LĐ 7 BĐQ, đui 2 mắt, cụt tay trái,gẩy đùi trái, bể xương hàm, Tiền Giang    

 

* Nhận tiền: Trước ngày báo lên khuôn (8/22/14), chúng tôi nhận được từ cậu Thắng Nguyễn (Cờ Tướng), số tiền 540 đô la. Thắng Nguyễn là một bạn trẻ, con một cựu quân nhân quá cố. Đây là lần thứ II, anh giúp quỹ cho TPB. Lần trước (tháng 7, 14) đă tặng $204.00, giúp cho 2 TPB.

Tổng cộng quỹ hiện có: $540 + $41 (tồn quỹ) = $581.00

Chúng tôi sẽ gửi về giúp cho 5 TPB trong đầu tháng 9, 14. Khi có giấy hồi báo, danh sách 5 TPB sẽ phổ biến trên báo XD số #793.

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 6 Tháng 9, 2014 – Quỹ có: $71.00

(Xây Dựng Số 793)

   

            Sau  khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

   * Nhận tiền: Ngày 22 tháng 8, 14, chúng tôi nhận được từ cậu Thắng Nguyễn (Cờ Tướng), số tiền 540 đô la. Thắng Nguyễn là một bạn trẻ, con một cựu quân nhân đă hy sinh. Đây là lần thứ II, anh giúp quỹ cho TPB. Tổng cộng quỹ hiện có: $540 + $41 (tồn quỹ) = $581.00

Chúng tôi sẽ gửi về giúp cho 5 TPB trong đầu tháng 9, 14. Đây là danh sách 5 anh TPB đă nhận tiền ngày 23 tháng 8 năm 2014

1/  NQV NGUYỄN VĂN ĐỰC,  SQ: NQ/478.067  TK/G̉ CÔNG, (CỤT 2 TAY),  Tiền Giang.

2/  TS LÊ HỮU T̀NH,  SQ:  68/103.170  SĐ25/BB.(Cụt 2 Tay+Đui 2 mắt), Long An    

3/  NQ Nguyễn văn Dang,  SQ:  NQ/344.669  TTQT/TU  (mù 2 mắt), Long An       

4/   Tr/NQ  Nguyễn văn Sáo,  SQ:  NQ/804.711  TTQTTƯ  (cụt 2 tay+mắt Tráo)  Tiền Giang   

5/  B2 Phan Túc,  SQ:  54/760.821  ĐĐ 4/234/ĐPQ  mù 2 mắt, cụt 2 tay, . Khánh Ḥa 

     Ngân khoản c̣n lại sau khi gửi cho 5 TPB kể trên, mỗi người $102 x 5 = $510.00

     Tồn Qũy:$581.00 – $510.00 = $ 71.00

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời