Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 20 Tháng 9, 2014 – Quỹ có: $1,091.00

   

            Sau  khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

   * Nhận tiền: Ngày 22 tháng 8, 14, chúng tôi nhận được từ cậu Thắng Nguyễn (Cờ Tướng), số tiền 540 đô la. Thắng Nguyễn là một bạn trẻ, con một cựu quân nhân đă hy sinh. Đây là lần thứ II, anh giúp quỹ cho TPB. Tổng cộng quỹ có: $540 + $41 (tồn quỹ) = $581.00

 Đây là danh sách 5 anh TPB đă nhận tiền ngày 23 tháng 8 năm 2014 của anh Thắng Nguyễn.

1/  NQV NGUYỄN VĂN ĐỰC,  SQ: NQ/478.067  TK/G̉ CÔNG, (CỤT 2 TAY),  Tiền Giang.

2/  TS LÊ HỮU T̀NH,  SQ:  68/103.170  SĐ25/BB.(Cụt 2 Tay+Đui 2 mắt), Long An    

3/  NQ Nguyễn văn Dang,  SQ:  NQ/344.669  TTQT/TU  (mù 2 mắt), Long An       

4/   Tr/NQ  Nguyễn văn Sáo,  SQ:  NQ/804.711  TTQTTƯ  (cụt 2 tay+mắt Tráo)  Tiền Giang   

5/  B2 Phan Túc,  SQ:  54/760.821  ĐĐ 4/234/ĐPQ  mù 2 mắt, cụt 2 tay,  Khánh Ḥa 

     Ngân khoản c̣n lại sau khi gửi cho 5 TPB kể trên, mỗi người $102 x 5 = $510.00

                                        Trừ Qũy:  $581.00 – $510.00 = $ 71.00

*Nhận tiền: Ngày 12 tháng 9, 14, chúng tôi nhận được của Ông Bà Ph.T.Th., một đại mạnh thường quân mỗi năm đều giúp qũy 2, 3 lần. Lần này, ông bà tặng $1,020.00 để giúp cho 10 anh TPB. Khi nhận được Hồi báo, chúng tôi sẽ phổ biến tên 10 anh TPB này: $1,020.00 + 71.00 = $1,091.00

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư, Kim v.v.).

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ $100.00 USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 6 Tháng 10, 2014 – Quỹ có: $71.00

   

            Sau  khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

  

*Nhận tiền: Ngày 12 tháng 9, 14, chúng tôi nhận được của Ông Bà Ph.T.Th., một đại mạnh thường quân mỗi năm đều giúp qũy 2, 3 lần. Lần này, ông bà tặng $1,020.00.

Ngày 22 tháng 9, 2014, số tiền này đă gửi về cho 10 anh TPB, mỗi người $100 đô la và 2 đô la chi phí cho Dịch vụ:

                          $102.00 x 10 TPB = $1,020.00

                   Tiền qũy hiện c̣n: $1,091.00 – $1,020.00 = $71.00

                                      DANH SÁCH 10 TPB Đă nhận tiền:

1/ HS Phạm văn Bê,  SQ: 43/220.775,  ĐĐ688/ ĐPQ, (mù 2 mắt +…), Tây Ninh

2/ B2 Huỳnh văn Long, SQ: 72/007.129,  TĐ2/TrĐ12/SĐ7/BB, (cụt chân Phải,Thương tật chân trái.), Tiền Giang 

3/ B1 Vơ Thành Nghiệp, SQ: 40/194.604, TK/GĐ/ TĐ 318/ĐPQ,  cụt 2 chân,  TP Bến Tre 

4/ HS Nguyễn văn Dự (Ba Môn), SQ:71/100.399  TĐ 41/LĐ 4/BĐQ,  Bại liệt tứ chi, Long An  

5/ B2  Nguyễn văn Bội, SQ: 74/121.434 TĐ1PB/ND,  cụt 2 bàn tay+mắt Phải, B́nh Dương 

6/ B2 Vơ văn Nhàn, SQ:  52/344.665,  TĐ322/ĐPQ,  mù 2 mắt+ cụt tay P + gẫy xương chân Phải, B́nh Dương  

7/ HS Lê Thuyền, SQ:  72/202.075,   Thiết Đoàn 11,  Cụt  1 chân + hạ chi, Đồng  Nai  

8/ HS Trần văn Tùng, SQ:  67/105.251,  SĐ 25/BB, cụt 2 chân, Long An

9/ B1 Ngô văn Tốt,  SQ 74/153.901, ĐĐ72/TĐ7/ND (mù 2 mắt + cụt 3 ngón tay), Sàig̣n 

10/ TDT/NQ Nguyễn văn Ty, SQ:  NQ/349.102,  CK Củ Chi/TK Hậu Nghĩa (cụt 2 tay),  Củ Chi, TP HCM 

     *Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ $100.00 USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời

 

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày18 Tháng 10, 2014 – Quỹ có: $71.00

   

 Sau  khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

  

*Nhận tiền: Ngày 4 tháng 10, 14, chúng tôi nhận được của Ông bà Lê Trực-Tường An, tặng $204.00 yêu cầu gửi giúp 2 Qủa Phụ của Biệt Hải (tên người nhận tiền do Ông Trâm Nguyễn), Đại Diện Gia đ́nh Biệt Hải Hải Ngọai cung cấp.

Ông bà Lê Trực-Tường An là vị ân nhân, mỗi năm vài ba lần đều yểm trợ cho Thương Phế Binh. Đây là tên của 2 quả phụ đă nhận tiền, mỗi người 100 đô la và 2 đô la chi phí cho Công ty LẸ Chuyển Tiền Nhanh.

1/  Quả Phụ Nguyễn Thị Lành (cố BH Trần Tín),  Đồng Nai

2/  Quả Ph ụ Phạm Thị Hường  (cố BH Nguyễn văn Định),  Đồng Nai 

                                                 Tồn qũy c̣n: $71.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ $100.00 USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời