Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 27 Tháng 12, 2014 – Quỹ có: $71.00

(XD số 801 phát hành ngày 27-12-2014)

   

 Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

                         Quỹ c̣n (ngày 26 tháng 12): $173.00

*Nhận tiền: Ngày 8 tháng 12, 2014:

       -Ô.bà Lê Trực- Tường An: $306.00, yêu cầu tặng cho 2 bà Qủa Phụ BH và 1 Biệt Hải.    

       -Ô. bà Pham Gia Hoan – Lê thi Lệ: $102.00

 Tổng cộng Quỹ có: $408.00 + $173.00 (tồn qũy) = $581.00

       Đă gửi về quê nhà ($510.00 cho 5 người ngày 12/12/14), mỗi người: $102.00 x 5 = $510.00.

Danh sách 5 người này, sẽ phổ biến trên XD số 801, phát hành ngày 27 tháng 12, 2014

       Trừ Quỹ: $581.00 – $510.00 = $71.00

Đây là danh sách 3 gia đ́nh Biệt Hải (theo yêu cầu của ân nhân) + 2 TPB  đă  nhận tiền

ngày 5-12-2014

     1. B1 Lê văn Nhơn,  Sq: 63/409.370, TrĐ 41/SĐ 22/BB, mù 2 mắt,  Lâm Đồng.

2. HS1 Phạm văn Tư, Sq: 70/502.053,  QĐ IV & QK4,  cụt 2 chân, Cần Thơ 

3. Quả phụ  Biệt Hải   Hoàng Thúy T́nh - Đà Nẵng

4. Quả phụ Biệt Hải,  Trương Thị Ngơa - Đạc Lắc.

5. Biệt Haỉ già yếu  Nguyễn Thiện Liêm - Đà Nẵng

  

*Nhận tiền: Ngày 12 tháng 12, 2014, có nhận của bà HỒNG (bạn của Lệ Thanh): $102.00

       Nhập qũy: $102.00 + $71.00 (tồn qũy) = $173.00 

                   Đă gửi về VN, cho 1 TPB, ngày 22 tháng 12, 2014

                   $173 - $102 = $71.00 (quỹ c̣n)

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 13 Tháng 12, 2014 – Quỹ có: $173.00

(XD số 800 phát hành ngày 13-12-2014)

   

 Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

*Nhận tiền: Ngày 17 tháng 11, 2014, chúng tôi nhận được của Ông bà Hoàng Hùng ($714.00), cho biết đại diện cho các bạn có tên sau đây:

Gia đ́nh Nguyễn Bá Cường, $102.00 Gia đ́nh Cô Lisa Hoàng $204.00, Gia đ́nh Vô Danh I: $204.00  gia đ́nh Hoàng Hùng: $204.00

Số tiền này chúng tôi đă gửi về VN Ngày 25 tháng11 năm 2014

cho 7 Thương Phế Binh mỗi anh $100 đô la và 2 đô la chi phí cho Công ty LE Chuyển Tiền.

                                               $102.00 x 7 TPB = $714.00

Danh sách 7 TPB nhận tiền của gia đ́nh Hoàng Hùng và các bạn:

1/ Th/úy TRẦN TẤN MINH, Sq: 72/138.988  TĐ 64/LĐ 33/BĐQ, cụt 2 chân và mù 1 mắt Phải, Tiền Giang

2/  B2 NGUYỄN VĂN DANH, Sq74/163.138  TD7/ND.(Cụt Chân Trái+mù Mắt T+gẫy tay T.)  SÀI- G̉N

3/ B1  Nguyễn văn Ân, Sq: 50/364.624,  ĐĐ 3/262/ĐPQ,cụt 2 chân, B́nh Dương

4/ NQ Lê Minh, Sq: NQ/912.488  TTQT/TU  cụt chân P.+co rút tay T.+Tai biến..,Tây Ninh  

5/ HS Nguyễn văn Ngọc,  Sq 75/126.449,  TTQT/TU, (cụt 2 chân+1 tay T.), B́nh Dương.

6/ B2 Lê Văn Thành, Sq: 55/774.203  ĐĐ2/TĐ349/ĐPQ Biên Ḥa  cụt chân T.+cụt bàn tay T. Vĩnh Long 

7/ Tr/úy Nguyễn Hữu Cảnh,  Sq: 64/417.635  Tr.Đ40/SĐ22/BB, (chân tay co rút), Phú Yên 

                         Quỹ c̣n (ngày 26 tháng 12): $887.00 – $714.00 = $173.00

*Nhận tiền: Đầu tháng 12, 2014:

       -Ô.bà Lê Trực- Tường An: $306.00, yêu cầu tặng cho 2 bà Qủa Phụ BH và 1 Biệt Hải.    

       -Ô. bà Pham Gia Hoan – Lê thi Lệ: $102.00

 Tổng cộng Quỹ có: $408.00 + $173.00 (tồn qũy) = $581.00

       Đă gửi về quê nhà ($510.00 cho 5 người ngày 12/12/14), mỗi người: $102.00 x 5 = $510.00.

Danh sách 5 người này, sẽ phổ biến trên XD số 801, phát hành ngày 27 tháng 12, 2014

       Trừ Quỹ: $581.00 – $510.00 = $71.00

*Nhận tiền: Ngày 12 tháng 12, 2014, có nhận của bà HỒNG (bạn của Lệ Thanh): $102.00

       Nhập qũy: $102.00 + $71.00 (tồn qũy) = $173.00 

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 29 Tháng 11, 2014 – Quỹ có: $887.00

(XD số 799 phát hành ngày 29-11-2014)

   

 Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại nhạc hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Nhớ Ơn Anh”.

 

*Nhận tiền: Ngày 17 tháng 11, 2014, chúng tôi nhận được của Ông bà Hoàng Hùng (chi phiếu $714.00), cho biết đại diện cho các bạn có tên sau đây:

Gia đ́nh Nguyễn Bá Cường, $102.00 Gia đ́nh Cô Lisa Hoàng $204.00, Gia đ́nh Vô Danh I: $204.00   gia đ́nh Hoàng Hùng: $204.00.

Số tiền này chúng tôi sẽ gửi về VN cho 7 Thương Phế Binh mỗi anh $100 đô la và 2 đô la chi phí cho Công ty LE Chuyển Tiền.

 

*Nhận tiền: Ngày 25-11-2014 chúng tôi vừa nhận được $102.00 của BĐQ Giang văn Xẻn nhờ chuyển tặng cho BĐQ Trần Tấn Minh.

Khi có đủ Hồi Báo, chúng tôi sẽ phổ biến danh sách TPB nhận tiền.

 

Tổng cộng nhập qũy: $714.00 + $102.00 + $71.00 = $887.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do chúng tôi đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224. Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi

Tổng kết kể từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 (Quí Tỵ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên quê hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 32 đợt gồm tất cả là 501 hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ $100.00 USD). Hy vọng trong năm Giáp Ngọ chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để an ủi anh em ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2013 tổng cộng có 38 TPB/QLVNCH đă qua đời