Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 4 Tháng 4, 2015 - Quỹ c̣n: $1,391.00

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiNhớ Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE).

     

*NHẬN TIỀN, Ngày 25 tháng 2, 2015: Ông Allen Feliciano (California) tặng: Ba Ngàn đô la

Số tiền này đă chuyển về VN, qua Công ty LẸ, ngày 2 tháng 3, 15, cho 15 anh TPB, mỗi anh 102 đô la. ($102.00 x 15 = $1,530).

            Danh sách 15 TPB nhận tiền Đợt 1, của ông Allen, ngày 2  tháng  3   năm 2015

1/ HS Danh,  sq: 61/200.611  TĐ1/2 /SĐ1BB  (bại liệt tay T.+ đầuĐồng Nai

2/ TS1 PHẠM VĂN CHI,  sq: 70/206.838  TĐ 104 ĐPQ. (Cụt Chân Phải).  VŨNGTÀU.

3/ TĐT/NQ NGUYỄN VĂN ĐÁO,  sq: NQ/804.138  CK/ Bến Tranh.(Cụt Chân Phải) TIỀN GIANG

4/ NQV HUỲNH VĂN TRỪ,  sq: NQ/343.692.  CK/ Thủ Thừa,  (Cụt Chân Phải). LONG AN

5/ HS Con,  sq: 65/208.623  SĐ1/BB  (cụt chân Trái), Vũng Tàu

6/ B2 HUỲNH VĂN VIỆT,  sq 51/429.591  TK/CHÂU ĐỐC, (Đui 2 Mắt)  AN GIANG

7/ NQ Thanh Ái,  sq: 54/609.248  TĐ 503/ĐPQ/TK Kiến Tườngcụt chân Trái+…B́nh Thuận  

8/TS1 NGUYỄN VĂN VUI,  sq: 43/125.775,  TK/ Ninh Thuận, (Cụt Chân Trái), NINH THUẬN

9/B1/ NGUYỄN ĐỨC ĐI,  sq: 72/208.994,    ĐV1/QT,   cụt chân trái,   Vũng Tàu

10/B2 TRẤN THANH LONG,  sq:73/143.250  ĐĐ399/TK B́nh Long,  cụt chân Trái, An Giang

11/B1 ĐẶNG KHẮC TIẾN,  sq 73/141.304  KBC 4204,  cụt chân Phải,  Đồng Nai

12/B1 TRẦN VĂN ĐẶNG,  sq 41/311.347   ĐĐ112/ĐPQ, cụt chân Trái.  Tiền Giang

13/ SVSQ/CHUNG NHỰT THINH,  sq: 63/503.745,  trường BB/TĐ, cụt chân Phải  Sóc Trăng.

14/Đ/úy Nguyễn văn Chú, sq: 63/112.764  TĐ4/10 SĐ7/BB, liệt 2 chân Saigon

15/Th/úy Trần Hữu Học, sq: 66/205.173 TĐ2/43 SĐ18 (gẫy chân Trái+bại liệt tay Phải.) Tiền Giang.

Gửi Tiền: Ngày 17 tháng 3, chúng tôi đă gửi về VN, tiền của Ô. Allen, đợt 2, cho 15 anh Thương Phế Binh tên sau đây:

1/ TS1/ LÊ MINH SƠN, sq: 55/810.851, TĐ64/BĐQ, bại liệt chân Tráihuyện Củ Chi

2/  B2 Trần Minh Danh, sq:70/500.703, LĐ 81/BK , mắt T.+mất xương đầu gối trái.

T. Vĩnh Long 

3/ NQ HÙYNH VĂN LẮM, sq: NQ/ 427.854 TK/Vĩnh B́nh, gẫy xương đùi phải tàn phế

 Tỉnh Trà Vinh

4/ B2 Phát An, sq: 66/510.380, TĐ 93 Pháo Binh/SĐ 9/BB.(Cụt chân Trái), Vĩnh Long

5/ ThU/ĐPQ Công Vàng, sq: 68/150.113, KBC 4204.(cụt 2 chân),   Long An

6/B1/ĐPQ Nguyễn văn Hai ,   sq: 49/446.486,   KBC 4685  (cụt chân T),  Vĩnh Long

7/NQ Phán, sq: NQ/243.602   ĐV2/QT,  (cụt chân T.)  tỉnh Khánh Ḥa

8/B2 Công Cần,  sq 67/200.717, Đại Đội Hắc Báo SĐ 1 BB, (cụt chân trái),  B́nh Phước

9/B1 Trần Viết, sq:  48/279.768  ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ KBC  6020 , (cụt 2 chân), Saigon

10/B2 Trần văn Ḥa, sq 55/741438  ĐV4QT,  ( mắt P.+gẫy chân T.+bụng),   Vĩnh Long

11/Th/úy  Trần ngọc Long,  sq:  74/146.487,  CK Phú Túc/TK Phú Bổn,  (cụt chân T.)  Saigon

12/HS Trần văn Biên,  sq: 69/120.039  ĐĐ3/TĐ33/LĐ5/BĐQ  (cụt chân T.)   Saigon

13/ B1 Trần văn Ḥang,  sq: 74/182.385  TĐ11/ND  ( mắt P.+mổ bụng may vết thương gan+thông phổi P.) , Saigon

14/ B2  Quang Triết,  sq 76/125.890,  TĐ1/TĐ2/SĐ3/BB  (cụt chân T.+…),  Sàig̣n  

15/ TS Nguyễn văn Thành,  sq:  75/134.112,  TK/Vĩnh Long/KBC 4253  (cụt chân phải), Ság̣n 

                                                 ***

    Nhận tiền đầu tháng 4, 2015:

-Ẩn danh: 3 ngàn đô la (hồi hướng công đúc cho cụ Anna Trần thị Phương).

-Nghị viên Richard Nguyễn: $102.00,

-Gia đ́nh Ngọc Tân & Oscar Hoàng: $102.00,

- Diễm Hạnh (hồi hướng công đức cho cha, nhà báo Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi): $102.00

-Chi Hạnh (Insurance): $102.00.

                                 Tổng cộng: $3,408.00 + $23.00 (tồn qũy) = $3.431.00

Chúng tôi đă gửi VN tặng 15 TPB 5 Biệt Hải, ngày 2 tháng 4, 2015: $102.00 x 20 = $2,040.00

Sau khi nhận đủ Hồi Báo, chúng tôi sẽ báo cáo Danh Sách nhận tiền, trong số báo 809, phát hành ngày 18 tháng 4, 2015

Ngân khoản c̣n lại: $3,431.00 – $2,040.00 = $1,391.00 (một ngàn ba trăm chín mươi mốt đô la)

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

                                                                                   ******

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng chị Ḥang minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2014 cho đến cuối năm 2014 (Giáp Ngọ), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên quê hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 25 đợt gồm tất cả  168  hồ  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Trong số 168 Hồ   23 hồ cứu trợ cho Quả Phụ Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm tới Ất Mùi chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Ngoài 168 hồ  đă gửi về VN cứu trợ các anh TPB/QLVNCH, bạn của Khôi Mr. Allen Feliciano đă tặng riêng cho Hội TQLC/VNCH $500.00 USD (năm trăm)  chị Trương Phương (Thủ Quỹ) đă nhận (Đặc San TQLC đăng trong mục Cảm ơn các ân nhân).

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, tiện đây nhân dịp năm mới, PG Khôi xin chúc các anh, chị cùng quư quyến,vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thân,

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ

Phạm gia Khôi

 Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2014 tổng cộng 46 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời