Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 18 Tháng 4, 2015 - Quỹ c̣n: $65.00

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiNhớ Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE).

                                                                    ***

    Nhận tiền 1 tháng 4, 2015:

-Ẩn danh: 3 ngàn đô la (hồi hướng công đức cho cụ Anna Trần thị Phương).

-Nghị viên Richard Nguyễn: $102.00,

-Gia đ́nh Ngọc Tân & Oscar Hoàng: $102.00,

- Diễm Hạnh (hồi hướng công đức cho cha, nhà báo Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi): $102.00

-Chị Hạnh (Insurance): $102.00.

                                 Tổng cộng: $3,408.00 + $23.00 (tồn qũy) = $3.431.00

Chúng tôi đă gửi VN tặng 15 TPB 5 Biệt Hải (BH), ngày 2 tháng 4, 2015: $102.00 x 20 = $2,040.00

  Ngân khỏan c̣n lại sau khi gửi cho 20 người: $3,431.00 - $2,040.00 = $1,391.00

 DANH SÁCH 20 NGƯỜI ĐĂ NHẬN TIỀN

1/   BH Trần Tấn Phát, Vũng Tàu

2/   BH Mai Chiến Chinh   Vấp 

3/   BH Nguyễn Văn Em,  Đà nẵng

4/   BH Văn Quyền,  Vấp

5/   BH Nguyễn Học,  Đồng Nai

6/  B1 Nguyễn Ngọc Sơn, SQ:53/650.134,   TĐ325ĐPQ, Đui 2 mắt., Vũng Tàu.

7/  NQV Văn Thanh, SQ: 57/N03955,   TR/ ĐỘI 038 VÀM GIỒNG. Cụt Chân Trái, Tiền Giang

8/  Th/Úy Quang Phúc, SQ: 73/208.315,  ĐĐ2/TĐ1/TĐ57/SĐ3BB.Cụt 2 chânQuảng Trị.  

9/  NQ Huỳnh Văn Hương, SQ: NQ/918.278,  ĐV 4QT  KBC 4685,  cụt chân P.,Vĩnh Long 

10/  B1 Nguyễn Tấn Mỹ, SQ 70/000.844  KBC 4204  (cụt chân trái), TP  Saigon 

11/  B2 Phạm Văn Nam, SQ 70/122.983  TTQTTU/ KBC 4204  Bại liệt Tay T.+…Saigon 

12/  Tr/úy  Nguyễn Quang Giai, SQ 41/090.755  KBC 4168  cụt chân P.+…. TP SaiGon

13/  HS NGUYỄN VĂN THANH, SQ 37/362.348   ĐPQ KBC 4204  cụt 2 chân, Tiền Giang

14/  B2  Sừng, SQ: 50/348.736 , Đơn vị 708/ĐPQ/QN   cụt chân P.+….. Quảng Nam

15/  HS1 văn Lộc, SQ  63/515.644,  TĐ3/TĐ15/SĐ 9/BB (cụt tay T. sát nách),  Cần Thơ

16/  B1 LÊ VĂN HUẤN, SQ 73/213.824,  SD1/BB.(Cụt 2 Chân), Quảng Trị

17/  B 2 Lưu Văn Phận, SQ 55/055.916  KBC 4211,  cụt chân Trái,  T. Long An

18/  TĐP. Hùynh , SQ: NQ/189.795  CK/B́nh Sơn,   (cụt chân T.)  Quảng Ngăi

19/  HS Tấn Phước, SQ  73/208.442   LĐ 32/BĐQ, (cụt chân T.)  Quảng Nam

20/  NQV  Nguyễn Mừng, SQ NQ/189.876   ĐV1/QT,   (cụt chân Phải.)  Quảng Ngăi 

Nhận tiền: Ngày 10 tháng 4, 15, nhận của Ông Văn, Hội Sóc Trăng, BL, Mau: $204.00

                   Bạn của Pham Gia Khôi: $102.00

            Nhập qũy: $1,391.00 + $204.00 + $102.00 = $1,697.00

Gửi tiền: Ngày 14 tháng 4, 15, chúng tôi đă gủi về tặng cho 16 anh TPB, mỗi anh $100.00. +$2.00 cước phí dịch vụ

          $102.00 x 16 TPB = $1,632.00. Ngân khoản c̣n lại: $1,697.00 – $1,632.00 = $65.00

     

Danh sách 16 TPB này sẽ phổ biến trên XD số 810 ngày 2 tháng 5 – 2015 sau khi Công ty LE Chuyển Tiền Nhanh cung cấp đủ các Hồi Báo từ VN.

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: hai đô la.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem qua Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

                 Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

                                            Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

                              Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).