Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 2 Tháng 5, 2015 - Quỹ c̣n: $467.00

(Tạp Chí Xây DựngNăm thứ 32 – Số 810 – Phát hành ngày 2-5-2015 tại HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiNhớ Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE).

                                                                    ***

    Nhận tiền 1 tháng 4, 2015:

-Ẩn danh: 3 ngàn đô la (hồi hướng công đức cho cụ Anna Trần thị Phương).

-Nghị viên Richard Nguyễn: $102.00,

-Gia đ́nh Ngọc Tân & Oscar Hoàng: $102.00,

- Diễm Hạnh (hồi hướng công đức cho cha, nhà báo Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi): $102.00

-Chị Hạnh (Insurance): $102.00.

 Sau khi nhận tổng số tiền nêu trên, chúng tôi gửi về VN, chia làm hai Đợt. Đợt thứ 1(20 TPB). Đợt thứ 2 (16 TPB)

 

Danh Sách đợt I, 20 TPB, đă báo cáo trên XD số 809.

 

Đây Danh sách đợt thứ II, 16 TPB vừa nhận tiền,  Ngày 13 tháng  4   năm 2015

Mỗi người $100.00,   $2.00 tiền dịch vụ - qua Công Ty LE Chuyển Tiền Nhanh.

1/ HS Nguyễn văn Cần,  sq: 72/510.180 TĐ 9/CB, (cụt bàn chân P…+),   Vĩnh Long

2/ HS Đặng văn Quí , sq:  53/599.550  ĐĐ 3/281/ĐPQ,  (cụt 2 chân), Long An

3/ B2 Nguyễn Thành Khang,  sq: 74/255.217  ĐĐ 2/44/BĐQ,  (cụt chân phải),  Đồng Nai.

4/ B1 Nguyễn Thanh Mai,  sq: 55/771.917  TK/Long An, (cụt chân phải + mắt T.)  Vũng Tàu.

5/ B2 Đặng Văn Bộ,  sq:  72/524.486  TĐ 16/KB, (cụt bàn chân T.+…);.An giang

6/ NQ Nguyễn Văn Quang,  sq:75/143.296  TĐ 368/ĐPQ,  (Tay T. teo cơ+mắt trái mờ+tai P điếc). Saigon 

7/ Ch/úy  Nguyễn Kim Lăng,  sq: 67/813.289  TK/B́nh Long, ( mắt P.+bị thương chân), SáG̣n 

8/ B2 Nguyễn Văn Hùng,  sq: 54/771.460  TĐ/507/ĐPQ., (liệt bán thân Trái.)  SÀI G̉N

9/ B2 Văn Lỳ,  sq:  72/008.115  TĐ3/TrĐ12/SĐ7/BB, (cụt chân trái +….)Tiền Giang

10/NQ Nguyễn Phi Hoàng  sq: NQ/316.013  KBC 4204, (cụt tay P.)  Đồng Nai

11/B1 Nguyễn An Thịnh,  sq: 73/136.783 TĐ 302/CBCĐ, ( mắt T.+cụt 10 ngón tay)). SaiGon 

12/B2 NGUYỄN VĂN ĐỨC,  sq 72/101.303  SD1/BB, ((cụt 2 Chân,Đui Mắt T.))  Đồng Nai

13/NQ Nguyễn văn Quang,  sq: NQ/927.064  KBC 4204, (cụt 2 tay+mù 2 mắt +cụt chân T.) Tiền Giang

14/NQV Nguyễn Văn No,  sq: NQ/307.304 CK/Long An,  ( cụt chân Trái), Long An

15/B1 Siêm,  sq: 69/210.265 Chi Đ̣an 1/4/CX, ( cụt chân T +… ); Quảng Ngăi

16/HS LÊ VĂN TRIỂN,  sq 70/201.133  ĐĐ113/ĐPQ, (Cụt Chân Phải),  QUẢNG TRỊ.  

               

*Đă chi ra: $102.00 x 16 TPB = $1,632.00 - Qũy c̣n lại: $1,697 – $1632 = $65.00

 

*Nhập qũy: Ngày 13-4-15, nhận của: Ô.B Đại & Hoa: $102.00,  Ô.B Phạm Trí & Bùi thị Đặng: $300.00

                   Nhập qũy: $102.00 + $300.00 + $65.00 (tồn qũy) = $467.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

 

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

               

                 Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

                                            Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

                              Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).