Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 27 Tháng 6, 2015 - Quỹ c̣n: $43.00

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

NHẬN TIỀN:

         * Ngày 20 tháng 5, 15 đă nhận của:-Cụ Hùynh Công Nam: $102.00

*Ngày 25 tháng 5 đă nhận của đại gia đ́nh ông Ngũ Tuân gồm:

- thị : $102.00 - Trần thị Phương Mai: $102.00 -Ông Duy Tân: $51.00 - Ngũ Thanh Trúc: $51.00 -Ông Ngũ Duy Long: $102.00 - thị An: $102.00 - Trần thị Trâm: $102.00

Tổng cộng :$102.00 +$612.00+ $54.00 = $769.00

Chúng tôi đă gửi về giúp 7 TPB, qua Công ty LẸ, ngày 3 tháng  6  năm 2015,

mỗi người 100 đô la & 2 đô la chi phí dịch vụ.

 

DANH SÁCH 7 TPB  ĐĂ NHẬN TIỀN

1/ HS1 Nguyễn Hữu Gắnsq: 73/110.059 ĐĐ2/TĐ30/LĐ32/ BĐQ cụt chân P+gẫy chân T+bại liệt,   Saigon 

2/ HS văn Út,  sq: 72/125.174  TĐ6/CĐ3/6/ Thiết Giáp, cụt chân Phải…..+   Tiền Giang

3/ NQ  Nguyễn văn , sq: 55/M06.159,  TK/Vĩnh Long  (cụt 2 chân),   Vĩnh Long 

4/ TS Trần văn Muộn, sq: 45/274.915 ĐĐ 3/254, ĐPQ/TK Biên Ḥa  cụt chân T.+….,Đồng Nai 

5/ B1 Nguyễn văn Quốc,  sq: 53/615.369,  TK/Long An,  cụt chân Trái+…    Long An

6/ HS Nguyễn Thanh Xuân, sq: 47/458.749, KBC 4204,  mắt P.+mắt T. 50% +điếc 100%,  Tiền Giang 

7/ HS Lương văn Đạo,  sq: 50/425.750,  Trinh Sát 137/ĐPQ/TK Biên Ḥacụt chân T. +..,Đồng Nai 

                                                  Trừ Qũy: $769.00 - $714.00 = $55.00

 

*Nhận tiền, ngày 11 tháng 6, 2015:

                                           - Huỳnh thị : $500.00  - Thúy: $100.00

                                      Tổng cộng: $500.00 + $100.00 = $600.00

                                      Nhập qũy: $600.00 + (Tồn Qũy) $55.00 = $655.00

Đă gửi về VN, ngày 22 tháng 6, tặng 6 TPB mỗi anh $102.00:  ($102.00 x 6 TPB = $612.00)

                                      Qũy hiện c̣n: $655.00 – $612.00 = $43.00

 

Sau khi đủ hồi báo, chúng tôi sẽ phổ biến danh sách trên báo số 815, phát hành ngày 11-7-15

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).