Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày25-7-2015 - Quỹ c̣n: $44.00

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

     

NHẬN TIỀN:     

            *Ngày 7 tháng 7, 2015, đă nhận đựơc từ Huỳnh thị (lần thứ II): $510, để gửi tặng cho 5 anh TPB

           Nhập qũy: $510.00 + $43.00 (tồn qũy) = $553.00

 

NHẬN TIỀN:

           Ngày 8 tháng 7, nhận được của:

          -Nữ  nhạc Linh Phương: $205.00, để tặng cho 2 anh TPB

          -Ông P.T.Th.,: $1,020.00 để tặng cho 10 anh TPB

 

            Nhập qũy: $553.00 + $205.00 + 1,020.00 = $1,778.00

         

     Chúng tôi đă gửi tổng cộng: 17 anh TPB, mỗi anh $102.00 ngày 14 tháng 7, 2015 qua Công ty LE CHUYEN TIEN NHANH.

          $102.00 x 17TPB = $1,734.00

            * Ngân qũy c̣n lại:  $1,778.00 - $1,734.00 = $44.00

 

DANH SÁCH 17 TPB ĐĂ NHẬN TIỀN ngày 14 tháng  7  năm 2015

1/  B1 Nguyễn Hữu T́nh  sq: 77/105.493  TĐ9/Nhẩy , Cụt Chân Trái+Đui Mắt Trái, CamRanh

2/  HS Nguyễn Công Bốn sq: 73/200.385  ĐĐ/Hắc Báo, Cụt 2 Chân,   SÀI G̉N. 

3/  B2 Nguyễn Mạnh  sq: 59/203.511  SĐ2/BB cụt chân T.+ tay T., bại liệt  Vũng Tàu 

4/  B1 Trịnh văn Thanh  sq: 77/101.296  SD5/BB.(cụt 2 chân),  SÀI G̉N  

5/  HS Đoàn văn Minh  sq: 75/101.396  SĐ 18/BB (cụt chân T.+cụt tay T.)  Sài-G̣n 

6/  B1 Nguyễn văn Mót   sq: 51/653.602  KBC 4304 cụt chân P+cụt tay P.+ , Ninh Thuận

7/  HS Ung Văn Đông sq: 67/801.859 Th/Đoàn1/KB.(Cụt Chân T.+Thương Tật Chân P.), B́nh Dương  

8 TS Trần Tài  sq: 74/200.779  SĐ 3/BB cụt chân P.+gẫy chân TráiVũng Tàu 

9/  HS Nguyễn văn Sáu  sq: 75/123.627  SD5/BB.(Cụt 2 Chân), B́nh Dương   

10/  TS Nguyễn Hữu Quang.  sq: 69/101.206,  TrĐ 42/BB cụt chân Phải+gẫy chân T.  Saigon 

11/ TS1 Nguyễn Đức Lực,  sq: 68/130.719   Chi Đoàn 21/CX, KBC 6209  cột xương sống+ bàn tay T.   TP-HCM 

12/  HS Nguyễn văn Đỏ,  sq: 75/507.475  KBC 4685 (cụt chân Phải.+mù măt, Vĩnh Long 

13/  Th/úy  Văn Thắng,  sq 45/147.549  TK/Phú Yên  (cụt 2 tay+cụt chân P. + mắt mờ), Khánh Ḥa

14/  B2 Phạm Thanh Tâm,  sq 73/208.650  ĐĐTS/SĐ2BB,  cụt 2 chân + mắt mờ Quảng Nam 

15/  HS Đặng văn Trạng, sq: 62/185.032, TĐ1/10/SĐ7BB, 2 mắt, cụt chân T+gẫy tay trai,  Bén Tre

16/ TĐT Nguyễn văn Quan, sq: 76/129.212, SĐ3BB, cụt 2 chân + mắt P.,   Vấp

17/  TS1 Nguyễn An,  sq 66/103.049  TĐ2 /TĐ3/SĐ1/BB, cụt 2 chân,   Tây Ninh

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 11360 Bellaire Blvd., suite 780, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).