Merry Christmas & Happy New Year

* * *

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến 26-12-2015 - Quỹ c̣n: $60.00


 

(Xây Dựng số 827 phát hành ngày 26 tháng 12-2015)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”.

     * Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

Nhận tiền: ngày 1 tháng 12, 2015, có nhận của:

          -Ông Phạm Gia Định (em của thủ qũy Phạm G Khôi): $100.00

          Số tiền này đă gửi về VN ngay sau đó cho 1 TPB ($102.00).

          Qũy hiện c̣n: $64.00 + $100.00 = $164.00

                                   $164.00 – $102.00 = $62.00 (Sáu mươi hai đô la)

                   Đă gửi về VN, cho 1 TPB có tên sau đây, chúng tôi đă nhận giấy hồi báo:

B2  Lê Quận,  SQ: 51/699.337  TK/QNgăi  (cụt chân T.+….). Quảng Ngăi

           

Nhận tiền: Ngày 20 tháng 12 nhận của Bà T. (nhóm Hoàng Hạc): $100.00

Đă gửi ngay về VN ngày 22 tháng 12, 2015 cho 1 TPB (sẽ phố biến tên trên XD 828)

Ngân khoản c̣n lại, tính đến ngày 26 tháng 12: $60.00 (sau chục đô la)

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

      Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

 

Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 12-12-2015 - Quỹ c̣n: $62.00


 

(Xây Dựng số 826 phát hành ngày 12 tháng 12 năm 2015)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”.

     * Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

* Nhận tiền: Ngày 14 tháng 11, nhận của:

-Ông bà Hùng Hoàng (Chevron): $204.00 -Cụ bà Thái Kim Oanh: $204.00

Nhập quỹ: $2,512.00 +$204 + $204 = $2,920.00

 

Chúng tôi đă gửi qua công ty LE Chuyển Tiền Nhanh, ngày 21 tháng 11, 15

Tặng 28 Thương Phế Binh mỗi anh:  $102.00 x 28 TPB = $2,856.00

NGÂN KHOẢN C̉N: $2,920 – $2,856 = $64.00 (Sáu mươi bốn đô la)

 

DANH SÁCH 28 TPB NHẬN TIỀN ngay 21 thang 11, 15

1/ B2 Nguyễn Lân SQ: 53/783.840TĐ372/ĐPQ (ĐuiMắtPhải+…)Bà Ria –Vung Tau

2 B1 Huỳnh văn Tộc,  sq: 54/559.497  KBC 4245  ĐV /982/ĐPQ. Cụt chân P + gẫy xương gót T., B́nh Thuận  

3/ HS Nguyễn thành Thảo  sq: 74/100.990 SĐ 25/BB,  mù 2 mắt, Saigon

4/ B2 Trần Tô Hà  sq: 55/873.171  TĐ 301/ĐPQ/TK/GĐ.  cụt 2 chân, Saigon

5/ NQ Lê Minh  sq: NQ/912.488  TTQT/TU  cụt chân P.+co rút tay T.+Tai biến…. Tây Ninh  

6/ Ch/úy  Huỳnh Tấn Long,  sq: 74/216.215  ĐĐ1/134/ĐPQ,  đa thương tật Quảng Nam

7/ B1 Đinh văn Giả, sq: 55/773.228   ĐĐ 3/308/ĐPQ,  cụt chân T+ thị lực kém, Saigon)

8/ HS1 Lê Ngọc,  sq: 70/202.961  SĐ2BB,  (cụt bàn chân T+Thị lực kém) TP. Quảng Ngăi.

9/ B2 Phạm Thanh Tài,  sq: 76/212.847, SD2/BB. ( liệt 2 chân+tay trái)  Quảng Nam.

10/NQ Phạm Trường Quốc,  sq: 51/498.493  CK/Gia Rai  (cụt chân P.),  Bạc Liêu

11/B1 Nguyễn văn B́nh  sq: 74/106.581  ĐĐ54/TĐ5/ND, (cụt chân phải +bại liệt) Đồng Nai

12/ B2 Ao tấn Thành,   sq: 42/511.751 TK/Quảng Ngăi,   mù 2 mắt+cụt chân P.   Quảng Ngăi.

13/B2 ĐÀO THANH  HIỀN,  sq: 75/225.387 SD2/BB. (Đui 2 Mắt + cụt tay P.) QUẢNG  NGĂI

14/TS Nguyễn văn Vạng,  sq: 47/229.552 CK/B́nh Minh, (mù mắt P.+mắt T. yếu + gẫy tay P, Vĩnh Long

15/B2 Trương Trớt,  sq: 64/424.736  Bộ  Cựu Chiến Binh,  mù 2 mắt, Khánh Ḥa.

16/HS1 Phạm văn Tân,   sq: 50/477.998  TK/ Phú Yên,  cụt chân T., Phú Yên.

17/ HS1 NGUYỄN VĂN THỨ, sq: 46/202.587  CK/Xuyên Mộc (Đa Thương Tật 4 Chi), Vĩnh Long

18/ NQV Dương văn Mùi,  sq: nq/416.950  ĐV4QT /KBC 4685,  cụt chân T+cụt tay Trái. Đồng Tháp.

19/ B2 NGUYỄN VĂN MINH, sq:  74/412.367  ĐV2QT  (cụt chân T.), Tây Sơn,B́nh Định

20/ B2 Trương Hùng , sq: 73/123.261  TĐ1/2 SĐ3/BB  (cụt 2 chân), Sơn Trà,   Đà Nẵng

21/ TS LÊ HỮU T̀NH,  sq: 68/103.170  SĐ25/BB.(Cụt 2 T+Đui 2 mắt) Long An

22/ NQV NGUYỄN VĂN ĐỰC,  sq NQ/478.067  TK/G̉ CÔNG,(CỤT 2 TAY). Tiền Giang.

23/ NQ Nguyễn văn Dang,  sq:  NQ/344.669  TTQT/TU  (mù 2 mắt) Long An

24/ TĐTr/NQ  Nguyễn văn Sáo,  sq:  NQ/804.711  TTQTTƯ,  (cụt 2 tay+mắt T.) Chợ Gạo, Tiền Giang

25/ Th/úy TRẦN TẤN MINH, sq: 72/138.988 TĐ 64/LĐ 33/BĐQ, cụt 2 chân và mù 1 mắt Phải, Tiền Giang

26/  B2 Phan Túc, sq: 54/760.821  ĐĐ 4/234/ĐPQ,  mù 2 mắt, cụt 2 tay.. Khánh Ḥa   

27/  HS  Trịnh Kiếm, sq: 49/466.471  ĐV 1/QT,  cụt 2 chân, Thừa Thiên  

28/  B2 Đặng Duy Sanh,  sq:  77/204.868  ĐĐ 2/6/SĐ2BB  mù 2 mắt + chân, Quảng Ngăi 

Nhận tiền: ngày 1 tháng 12, 2015, có nhận của:

          -Ông Phạm Gia Định (em của thủ qũy Phạm G Khôi): $100.00

          Số tiền này đă gửi về VN ngay sau đó cho 1 TPB ($102.00).

          Qũy hiện c̣n: $64.00 + $100.00 = $164.00

                                   $164.00 – $102.00 = $62.00 (Sáu mươi hai đô la)

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

      Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

TIN VUI CHO ANH EM TPB/VNCH:

TRONG DỊP LỄ TẠ ƠN 2015

 

ALLEN FELECIANO Ân nhân người Mỹ gốc Ư đă tặng $3,200.00 để giúp anh em TPB/VNCH ở quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/VNCH do báo Xây Dựng điều hợp, đă nhận tin vui trong những ngày cuối tháng 10, 2015.

Ngoài BĐQ Trần Thanh Tùng chia xẻ số lợi tức khiêm tốn của ḿnh, sau vụ liên quan đến luật pháp (Lái xe trong lúc say rượu –DWI) mà anh cho là may mắn. Anh nhận định rằng, nhờ sự yểm trợ của LS Tom Hoàng, giúp bớt đi phần nào sự trừng phạt nặng nề của Cảnh sát, nên anh mới có dịp thoát khỏi sự quyến rũ của “ma men” mà anh cho đó là niềm vui.

-Nhân lễ Tạ Ơn 2015, BDQ Trần Thanh Tùng tặng  anh em TPB ($100.00).

-Chúng tôi c̣n nhận được từ cô Ngọc Hân, Chủ nhân Elegance Flowers ($200.00), một người trẻ, con của Lính, lúc nào cũng hăng hái chia xẻ, đóng góp trách vụ của ḿnh trong sinh hoạt cộng đồng.

-Hơn thế nữa, niềm vui của Nhóm Yểm Trợ TPB càng lớn hơn, khi nhận được một phong thư đến từ San Francisco, California, với số tiền lớn: Ba ngàn hai trăm đô la. Ngân phiếu này của Allen Feliciano với lời nhắn: Ba ngàn đô la để tặng cho anh em TPB, c̣n hai trăm đô la, để Nhóm trang trải chi phí tem thư, xăng trong công tác điều hành. Nhưng, nhóm chúng tôi quyết định tổng cộng số tiền đều nhập quỹ để giúp anh em TPB.

Allen Feliciano là ai? Đây là ân nhân đặc biệt, mà chúng tôi vẫn thường hay nhắc đến, v́ anh là một người Mỹ, gốc Ư, 39 tuổi.

Ngược ḍng thời gian 4 năm trước đây, Allen là thợ tiện làm cùng sở vơí Thủ Qũy Phạm Gia Khôi. Thấy Phạm Gia Khôi mỗi lúc rảnh rang trong giờ nghỉ giải lao, cặm cụi sàng lọc các tấm ảnh của những quân nhân què, cụt và những lá thư cũ kỷ mang con tem VN gửi từ quê nhà. Nghe anh Phạm Gia Khôi giảng nghĩa theo luận lư của nhà Phật: gieo quả nào gặt qủa đó, làm điều tốt sẽ gặp chuyện tốt và nh́n thấy 2 người con của Khôi đều thành đạt (BS Y Khoa..) nên Allen đă bắt đầu suy nghĩ...Không ai ngờ, sau đó anh chàng thợ tiện, một vợ hai con, Allen đă chia xẻ túi tiền (tặng $500 đô la- năm 2011).

 Năm 2013, cha của Allen gọi anh về miền Bắc California, trao cho anh quyền Quản Lư công ty mà ông đang điều hành. Lên phi cơ, Allen có hứa sẽ không quên Phạm Gia Khôi và vấn đề yểm trợ TPB hằng năm.

Từ đó, Allen thường xuyên chia xẻ với anh em TPB mỗi năm vài ba lần. Tổng cộng từ năm 2011 đến hôm nay (tháng 10, 2015), anh đă tặng $11,500.00 .

-Cũng trong chiều cuối tuần này (11/6/15). chúng tôi nhận được từ anh chị P.T.Th., là thân hữu (người luôn muốn ẩn danh) đă chia xẻ cho anh em TPB nhiều năm nay, số tiền $1,020., để tặng cho 10 anh TPB trong dịp lễ Tạ Ơn.

Tổng cộng: đă nhận được trong tháng 10 và tuần lễ đầu tháng 11, 2015: $4,552.00.

Chân thành cám ơn các ân nhân kể trên, đă chia xẻ t́nh thương đến những TPB đau khổ ở quê nhà. Nhóm chúng tôi đang sàng lọc hồ sơ để gửi tiền về quê nhà càng sớm càng tốt trước ngày Lễ Tạ Ơn.

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy.