Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 20 tháng 2-2016 - Quỹ : $1,162.00

(Xây DựngNăm Thứ 33 – Số 831 – Phát hành ngày 20-2-2016 tại HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

Tin vui cho các anh Thương Phế Binh: Trong dịp Tết Bính Thân, chúng tôi nhận được:

- Ô. P.T.Th. . .: $2,040.00

- Ô. La Trí (Kim Sơn Restaurant): $520.00

- LS Phạm Thiên Tráng: $1,020.00

- Đại gia đ́nh họ Ngũ: - thị : $204.00, Trần thị Phương Mai: $102.00, Ô. Ngũ Duy Tân: $51.00, Ngũ Thanh Trúc: $51.00, qủa phụ Ngũ Duy Long: $204.00. Cộng $612.00

Tổng cộng nhập qũy: $4,192.00 + $76.00 (tồn qũy) = $4,268.00

 

Gửi tiền: Ngày 11 tháng 2, 16, gửi về VN, tặng 20 TPB 5 Biệt Hải ǵa yếu neo đơn, mỗi người $102.00 , Tổng Cộng: $102.00 x 25 TPB = $2,550.00

Trừ qũy: $4,268.00 – $2,550.00 = $1,718.00

SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH 25 NGƯỜI ĐĂ NHẬN TIỀN:

1/  B1 Nguyễn văn Thế,  sq: 75/117.568  TĐ1/TrĐ50/SĐ/25 (cụt tay T.+cụt chân T), Saigon 

2/ Ch/Úy Phạm Ngọc Linh,  sq: 73/212.297  TK/QUẢNG TÍN.(Cụt Chân Trái+...) QUẢNG NAM

3/  HS Nguyễn Ngọc Ẩn,  sq:  72/137.311  TĐ5/ND.(Cụt chân trái+tật chân P.  Saigon

4/  B1 Lương văn Phú, sq:  49/364.036  KBC 4204  (cụt 2 chân),    Long An

5/  TDT/NQ  Huỳnh văn Lệ, sq: 50/N00.629 TTQT/TƯ cụt chân T.+Tim+Tiểu Đường - Tiền Giang

6/  HS Trương văn Dương , sq: 70/000.406  1/3/3/SĐ7BB (cụt chân P.+…)  Long An

7/  TS văn Tài,  Sq: 62/101.474  CK/ Cầu Ngang.(Cụt 2 Chân),  B̀NH DƯƠNG

8/  B1 Đinh văn Tiệp,  sq:  72/102.898  SD25/BB, (cụt 2 chân)   rịa

9/  HS Huỳnh Luận, sq: 64/200.921  KBC 4374, (cụt 2 tay),   Khánh Ḥa.

10/ B2 Khổng Xuân, sq: 71/114.103 TĐ 51/LĐ 6/BĐQ (cụt tay T+cụt chân P.).   Saigon

11/ Tr/úy Kỷ,  sq: 62/200.018  TĐ 37/BĐQ  ( 2 mắt + Liệt tay phải),   Quảng Trị

12/  HS Nguyễn văn Bồ,  sq:  68/503.044  SĐ 9 Bộ Binh.( Cụt 2 Chân), AN GIANG.

13/  NQ Đỗ Ngọc Anh, (Đỗ Nhập)  sq: 49/c.13374  CK/Sơn Tịnh,(Cụt 2 Chân), QUẢNG NGĂI.

14/ TS Đoàn Hoàng, sq: 66/200.387  (2/BB),  (cụt bàn chân P.+…).Tam Kỳ, Quảng Nam

15/  B2 văn Thành,  sq: 75/151.288  SĐ25/BB (cụt chân P.+…), Saigon

16/  B2 Huỳnh Anh Cường,  sq: 71/138.312  TD1/TrD52/SD18  KBC 4204 (cụt chân P.),  Sài G̣n

17/  HS Nguyễn văn Tên , sq:  69/144.816  TĐ33/LĐ5/BĐQ (cụt bàn chân P. + nội tạng.),  Saigon

18/  B2 Trần văn Bạch,  sq: 71/109.337  TĐ30/LĐ5/BĐQ (cụt chân T.+Đầu.),   Saigon

19/ HS Phạm văn ,  sq: 43/220.775  ĐĐ688/ ĐPQ ( 2 mắt),   Tây Ninh

20/  HS Nguyễn Thành Thảo,  sq: 74/100.990  SĐ 25/BB  ( 2 mắt  + lao phổi nặng),   Saigon

21/  BIỆT HẢI Trần Ṭ̣ng,    Đà Nẵng  

22/  BIỆT HẢI  Trần Vi,      Huế 

23/  BIỆT HẢI Phan Khảm,    B́nh Thuận 

24/  BIỆT HẢI Thanh Tất,    Công Đông 

25/  BIỆT HẢI Bạch Văn Đông,    Đồng Nai   

                       

NHẬN TIỀN:  Tuần lễ đầu tháng 2, 2016 chúng tôi đă nhận được:

-Nha Hồ Phan : $306.00

-Chevron ẩn danh I: $102.00

-Không Quân ẩn danh: $220.00

-TĐ Ngô Tứ Thuận: $102.00

-Oscar Hoàng & Ngọc Tân: $102.00

- Thủy Nguyễn (Hoàng Hạc): $40.00

-Ông Nguyễn Thanh Bi: $510.00

Nhập qũy: $1,382.00

                   Tổng cộng số tiền trong qũy : $1,718.00 + $1,382.00 = $3,100.00

 

GỬI TIỀN:

Chúng ṭi đă gửi về VN cho 19 TPB, mỗi anh $102.00.

Danh sách sẽ phổ biến báo XD số 832, phát hành ngày 5 tháng 3 năm 2016

                                            $102.00 x 19 TPB = $1,938.00

QŨY HIỆN C̉N: $3,100.00 – $1,938.00 = $1,162.00

(MỘT NGÀN MỘT TRĂM SÁU MƯƠI HAI ĐÔ LA)

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của ḿnh.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả 229 hồ (hơn năm 2014 - 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Trong số 229 HS 5 hồ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm tới Bính Thân chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc các anh, chi cùng quư quyến,vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thân mến

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi