Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 30 tháng 4-2016 - Quỹ c̣n: $ 2.444.00

(Tạp chí Xây DựngNăm Thứ 33 – Số 836 phát hành ngày 30-4-2016 tại HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”.

* Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash ra, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

     Danh sách 7 TPB đă nhận tiền của gia đ́nh họ NGŨ BS Mai Khôi, mỗi người $102.00 đô la:

Ngày 25  tháng 3 Năm 2016

1/B2Huỳnh văn Long,  sq: 72/007.129, TĐ2/TrĐ12, (cụt chân Phải+Thương tật chân Trái.), Tiền Giang 

2/B1 Thành Nghiệp, sq: 40/194.604,  TK/GĐ/ TĐ 318/ĐPQ,  cụt 2 chân Bến Tre 

3/B2 Nguyễn văn Bội,  sq:  74/121.434,  TĐ1PB/ND, (cụt 2 bàn tay+mắt phải), B́nh Dương 

4/HS Trần văn Tùng,  sq 67/105.251,   SĐ 25/BB,  (cụt 2 chân), Long An

5/B2 Văn Thành , sq:  55/774.203, ĐĐ2/TĐ349/ ĐPQ Biên Ḥa, (cụt chân Trái+cụt bàn tay Trái.+cụt 4 ngón tay Phải), Vĩnh Long

6/B1 Nguyễn văn Ân  sq: 50/364.624,  ĐĐ 3/262ĐPQ , (cụt 2 chân)B́nh Dương

7/B1 văn Nhơn,  sq 63/409.370,  TrĐ 41/SĐ 22/BB,  ( 2 mắt), Lâm Đồng

                                    

* Nhận tiền: Ngày 9 tháng 4, 2016, nhận của gia đ́nh ông TRI PHẠM: $306.00 yêu cầu tặng 3 TPB. Số tiền này đă gửi về ngày 11 tháng 4, 2016, tặng 3 TPB tên sau đây, mỗi anh $102.00 (Chúng tôi đă giấy hồi báo.)

Danh Sách 3 TPB đă nhận tiền

1/ HS Nguyễn Huệ.  sq: 69/200.291,  ĐV1/QT,  ( 2 mắt cụt tay Trái),   Quảng Ngăi 

2/ B2 Trần Chắn,  sq 75/200.713,  TĐ1 /TĐ54/SĐ1/BB, (cụt 2 chân),    Huế 

3/ HS1 Phạm văn ,  sq: 70/502.053,  QĐ IV & QK4,  (cụt 2 chân),  Cần Thơ

                                         Ngân khoản c̣n: $98.00 (chín mươi tám đô la)

 

* Nhận tiền: Ngày 21  tháng 4, 2016 nhận của:

-Ông P.T.Th.: $2,040.00

-Ông Vĩnh Vương (Mansfield, TX): $102.00

-Ông Andy (Grand Prairie,TX): $102.00

-Ông Dương Nam & Thủy Đặng (Houston,TX): $102.00

Tổng cộng qũy hiện :

$98 (tồn qũy) + $2,040.00 + $102.00 + $102.00 + $102.00 $2,444.00

 

Đang chọn lọc danh sách 23 TPB sẽ gửi về đầu tháng 5, 2016, mỗi anh $102.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

 

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên quê hương.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả 229 hồ (hơn năm 2014: 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ Một trăm USD). Trong số 229 HS 5 hồ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm Bính Thân chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)