Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 12  tháng 11, 2016 - Qũy c̣n: $00.00

            

     Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”. Hội Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

Nhận tiền: Ngày 23 tháng 8, 2016, nhận của ông Ph.T.Th, số tiền: $2,040.00

                Ngày 26 tháng 8, 2016, nhận của ông Đệ Nguyễn, số tiền: $102.00

Tổng cộng hai số tiền kể trên $2,142 đô la, đă gửi về ngày 27 tháng 8, để tặng 21 TPB thương tật nặng, qua công ty LE Chuyển Tiền Nhanh, mỗi anh $102.00.

                           Qũy hiện c̣n: Hai đô la (Tính đến ngày 30 tháng 8, 2016)

 

Danh sách 21 TPB đă nhận tiền ngày 27 tháng 8 năm 2016

1/ B2 Phước Tứ, sq: 56/852.203 TK/SA ĐÉC, (Cụt 2 tay+2 chân+đui 2mắt), Tỉnh An Giang

2/ B2 Nguyễn Viết Quư , SQ: 54/772.443, ĐĐ1/TĐ356/ĐPQ/BT (Đui 2 Mắt) , Rịa Vũng Tàu.

3/ TS1 Nguyễn Hữu Nghiệp, SQ: 63/107.686 TĐ/YTTV/VĩNH LONG (Cụt 2 Chân), Vĩnh Long

4/ B2 Đinh Văn Tiệp,  sq: 72/102.898 SĐ25/BB (Cụt 2 Chân+…), Rịa -Vũng Tàu.

5/ TS Văn Tài, sq: 62/101.474 CK/ Cầu Ngang (Cụt 2 Chân),  Tỉnh B́nh Dương.

6/ B2 Nguyễn văn Trung, sq: 56/698.690 TĐ145/ĐPQ, (Cụt 2 Chân). SÀI G̉N 

7/ HS1 Trần Châu Quảng , sq: 74/133.021  TĐ461/ĐPQ, (Cụt 2 Chân). SÀI G̉N

8/ HS Đinh văn Lớn, sq: 71/701.188  BTL/HQ( mắt T.+cụt Tay Trái+mất xương Trái), Long An

9/ NQV Nguyễn Phút, sq: NQ/123.599 DD/HCTV/Quảng Ngăi,  (Cụt 2 chân), Quảng Ngăi

10/ HS HỒ Trung, sq: 40/609.778 TK/QN  (Cụt 2 chân), Quảng Ngăi

11/ HS văn Nuôi, sq:  67/000.219  KBC 4685, (Cụt 2 chân), Tiền Giang

12/ B2 Nguyễn văn Cân, sq: 50B/398.104  TK-Long An, ĐĐ/155/ĐPQ, (Cụt 2 chân), Tiền Giang

13/ HS Phạm Hưng Trịnh, sq: 52/592.850 TĐ136/ĐPQ/TK/,Quảng Ngăi, (Cụt chân Phải+tê liệt chân Trái)  Quảng Nam

14/ B1 Nguyễn văn , sq:69/120.383, TĐ33/LĐ5 BĐQ, ( 2 mắt+bể bụng+gẫy xương ống quyển.) Tiền Giang 

15/ HS Nguyễn văn Ngọc, sq: 75/126.449. TTQT/TU, (cụt 2 chân+1 tay Trái.) B́nh Dương.

16/ B2 Quới Điểu,  sq: 51/771.782 , Trinh Sát TĐ303 KBC.4088, ( Bại liệt hạ chi), Long An.

17/ HS Nguyễn Minh Quang, sq: 67/823.327,  SĐ5/BB (cụt chân Trái.+….) Long An

18/ B2 văn Rược, sq: 48/730.504 TĐ429/ĐPQ,  (cụt 2 chân),  Kiên Giang

19/ B2 Nguyễn Tăng,  sq: 76/210.356 TĐ21/BĐQ,  (cụt 2 chân),  Đồng Nai

20/ B2 Hay,  sq: 54/808.225 ĐĐ4/142/ĐPQ,  (cụt 2 chân),   Quảng Nam

21/ B2 Nguyễn Quảng  sq: 70/620.616   TĐ60/BĐQ,  (cụt chân Phải.+cụt Tay Trái.), Quảng Ngăi.

 

-Nhận tiền ngày 13 tháng 9, 2016:

          -BS Pham Gia Khoa (con trai Thủ Qũy Phạm Gia Khôi): $102.00.

                            Nhập qũy: $102.00 + $2.00 (tồn qũy) = $104.00

                  Số tiền này đă gửi tặng cho TPB Thái văn Hổ

                                            Ngày 13 tháng 9 Năm 2016

1/TS Thái văn Hổ,  sq: 69/402.465 SĐ22/BB,  ( 2 mắt),  Lâm Đồng

                                    Qũy c̣n: $104.00 - $102.00 = $2.00

 

-Nhận tiền ngày 19 tháng 9 năm 2016:

- Gia đ́nh họ NGŨ gồm: thị : $102.00 – Trần thị Phương Mai; $102.00

Ông Ngũ Duy Tân: $102.00 – Ông Ngũ Hoàng Trung: $102.00. Tổng cộng: $408:00

                        Ngày 24 tháng 9, 2016 đă gửi về tặng cho 4 TPB tên sau:

 

Danh Sách 4 TPB gửi ngày 24 tháng 9 Năm 2016

1/B1 Mai Văn Túc, sq:73/204.361, SĐ1/ BB.(Cụt Chân T + chân P. teo ),  QUẢNG TRỊ.  

2/Th/úy văn Ṭng. sq: 69/135.074, TK/Kiến Tường, (cụt tay P.+chân T.bể đầu gối),  Vĩnh Long 

3/ HS La Thọai Phong,  sq: 51/544.524, KBC 4685, (cụt 2 chân, 2 tay thương tật),  Bạc Liêu

4/B2 Đỗ văn Đực, sq: 75/502.554, TĐ32 LĐ 7 BĐQ, ( 2 mắt+cụt tay trái+gẵy đùi trái+bể xương hàm. ..  Tiền Giang) 

 

-Nhận tiền ngày 18 tháng 10 năm 2016:

- Ông Trần Minh Tâm (báo Đẹp): $50.00

- Gia binh Kim Anh: $50.00

                          Tổng Cộng: $50.00 + $50.00 + $2.00 (tồn qũy) = $102.00.

 

Số tiền này đă gửi về cho 1 TPB tên sau đây ngày 19 tháng 10 năm 2016

1/ Th/úy Trần Tấn Minh, sq: 72/138.988, TĐ 64/LĐ 33/BĐQ, cụt 2 chân (sát háng), mắt PhảiTiền Giang.

Quỹ đă cạn (tính đến ngày 29 tháng 10, 2016)

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên quê hương.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả 229 hồ (hơn năm 2014: 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ Một trăm USD). Trong số 229 HS 5 hồ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm Bính Thân chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú:

Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong Danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)