Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 24  tháng 11, 2016 – Qũy $:1,530.00

       

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”. Hội Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

-Nhận tiền ngày 13 tháng 9, 2016:

                           -BS Pham Gia Khoa (con trai Thủ Qũy Phạm Gia Khôi): $102.00.

                                          Nhập qũy: $102.00 + $2.00 (tồn qũy) = $104.00

                                              Số tiền này đă gửi tặng cho TPB Thái văn Hổ

                                                              Ngày 13 tháng 9 Năm 2016

1/TS Thái văn Hổ,  sq: 69/402.465 SĐ22/BB,  ( 2 mắt),  Lâm Đồng

                                                       Qũy c̣n: $104.00 - $102.00 = $2.00

 

-Nhận tiền ngày 19 tháng 9 năm 2016:

                  - Gia đ́nh họ NGŨ gồm: thị : $102.00 – Trần thị Phương Mai; $102.00

                Ông Ngũ Duy Tân: $102.00 – Ông Ngũ Hoàng Trung: $102.00.

                   Tổng cộng: $408:00

                                   

                           Ngày 24 tháng 9, 2016 đă gửi về tặng cho 4 TPB tên sau:

Danh Sách 4 TPB gửi ngày 24 tháng 9 Năm 2016

1/B1 Mai Văn Túc, sq:73/204.361, SĐ1/ BB.(Cụt Chân T + chân P. teo ),  Qủang Trị 

2/Th/úy văn Ṭng. sq: 69/135.074, TK/Kiến Tường, (cụt tay P.+chân T.bể đầu gối),  Vĩnh Long 

3/ HS La Thọai Phong,  sq: 51/544.524, KBC 4685, (cụt 2 chân, 2 tay thương tật),  Bạc Liêu

4/B2 Đỗ văn Đực, sq: 75/502.554, TĐ32 LĐ 7 BĐQ, ( 2 mắt+cụt tay trái+gẵy đùi trái+bể xương hàm. ..  Tiền Giang) 

 

-Nhận tiền ngày 18 tháng 10 năm 2016:

                                                  - Ông Trần Minh Tâm (báo Đẹp): $50.00

                                                            - Gia binh Kim Anh: $50.00

                          Tổng Cộng: $50.00 + $50.00 + $2.00 (tồn qũy) = $102.00.

Số tiền này đă gửi về cho 1 TPB tên sau đây ngày 19 tháng 10 năm 2016

1/ Th/úy Trần Tấn Minh, sq: 72/138.988, TĐ 64/LĐ 33/BĐQ, cụt 2 chân (sát háng), mắt Phải. Tiền Giang.

Quỹ đă cạn (tính đến ngày 29 tháng 10, 2016)

 

*Nhận tiền: Ngày 17 tháng 1, 2016:

Đă nhận được của:

-Ông Hoàng Mạnh Hùng (Chevron): $204.00

-Ông Trần văn Chiến (LLĐB): $204.00

-BS Mai Khôi: $102.00

Tổng cộng: $510 đô la

 

Số tiền này đă gửi về cứu trợ cho 5 TPP sau đây, ngày 17 tháng 11, 2016, mỗi anh $102.00 đô la

qua công ty Chuyển tiền LE

Danh sách 5 TPB đă nhận tiền

1/ HS Phan văn Đảo,  sq: 60/175.359 SĐ18/BB. (cụt chân phải + 2 mắt mờ), Long An

2/ HS Nguyễn Khắc Bảo,  sq: 73/203.965  ĐĐ2/TĐ3/TrĐ5/SĐ2BB, ( 2 mắt +cụt tay Trái),  Biên Hoà,  Đồng Nai

3/ B2 Nguyễn Ngọc Đức,  sq: 73/402.028 TD63/PB (đui 2 Mắt, Cụt 2 Tay), Rịa, Vũng Tầu

4/ TĐT/NQ Nguyễn Đức Minh,  sq: NQ/316.620  Tiểu Khu Biên Ḥa,   ( 2 mắt), Đồng Nai

5/ C/Úy Nguyễn văn Hùng,  sq: 72/128.665 TK/Bạc Liêu.(cụt chân phải +….)  Sài-G̣n

 

*Nhận tiền: ngày 20 tháng 11, 2016

- Luật Phạm Thiên Tráng: $1,530.00

Chúng tôi đang lập danh sách sẽ gửi tiền về giúp các anh trong dịp lễ Tạ Ơn.

Danh sách sẽ phổ biến trên báo # 852 phát hành ngày 10 tháng 12-2016

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

                 Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

                                      Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

                           Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).

 

Báo Cáo Của Thủ Qũy Phạm Gia Khôi

Thân gửi hai anh Nguyễn Thanh Châu, Hải Lăng chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa các Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2015 cho đến cuối năm 2015 (Ất Mùi), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề hội đă bị bỏ quên ngay trên quê hương.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 21 đợt gồm tất cả 229 hồ (hơn năm 2014: 61 HS)  Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ Một trăm USD). Trong số 229 HS 5 hồ cứu trợ cho Đơn Vị  Biệt Hải do yêu cầu của các MTQ. Hy vọng trong năm Bính Thân chúng ta sẽ nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay, để chúng ta thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Thủ Qũy - Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2015 tổng cộng 51 TPB/QLVNCH của chúng ta đă qua đời (trong Danh sách của Nhóm Yểm Trợ TPB)