Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 24  tháng 12, 2016 – Qũy c̣n: $173.00

(Tạp Chí Xây DựngNăm Thứ 34 – Số 853 – phát hành ngày 24-12-2016 tại HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc HộiHát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc HộiCảm Ơn Anh”. Hội Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng, chúng tôi mới thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

*Nhận tiền: ngày 20 tháng 11, 2016

                                             Luật Phạm Thiên Tráng: $1,530.00

 

Danh Sách 15 TPB Đă Nhận Tiền, mỗi anh $102.00

1. B1 Đặng văn Thọ, sq: 74/162.898  SĐ1/Bộ Binh.  (Cụt 2 Tay + Đui 2 Mắt). ĐÀ NẴNG

2. B2 Nguyễn văn Trèo, sq: 67/613.517  KBC 4685. (Bại  Liệt Tay Trái+),  AN GIANG

3. HS1 Nguyễn ,  sq: 45/155.129  KBC 4168  (cụt chân P.+….),  Khánh Ḥa

4. HS Hùynh văn ,  sq: 40/321.189 KBC 4204 (cụt chân P.+cụt bàn chân T. mất xương bánh chè T.+mất xương trán đầu)  Tỉnh Long An

5. HS1 Nguyễn Mai,  sq: 54/208.767 SĐ2/BỘ BINH. (Bại liệt chân Phải +gẫy chân T), QUẢNG NAM

6. B1 Đoàn văn Mới, sq: 63/139.912  KBC 4204 –(cụt chân P.+chân T. thương tật).  Tiền Giang

7. HS1 Ngọc Điền, sq: 46/229.214  Đ157/ĐPQ/TK/Châu Đốc ( 2 mắt) . An Giang

8. HS Nguyễn Ngọc Ẩn, sq: 72/137.311 TĐ5/ND.(Cụt chân trái+tật chân mặt)   Saigon

9. B2 Nguyễn văn Danh, sq: 74/163.138  TD7/ND. (Cụt Chân Trái+mù mắt T+gẫy tay T.)  SÀI- G̉N

10.B1 Trần văn Trung, sq: 53/611.861 TD413/DPQ.(Cụt Chân Phải +...),  BẾN TRE

11.B1 Trần Viết, sq: 48/279.768  ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ KBC  6020,  (cụt 2 chân),   Saigon

12.TS1 Nguyễn Đức Lực, sq: 68/130.719 Chi Đoàn 21/CX KBC 6209, cột xương sống + bàn tay T., Saigon

13. B1 Nguyễn văn Xiếu, sq: 70/146.820 LĐ5/TĐ30/ĐĐ3/BĐQ,  bị thương nội tạng +… , Saigon

14. B2 Nguyễn văn ,  sq: 67/102.496  SĐ9/BB. ( Liệt Hạ Chi),  Huyện Cần Giuộc

15. B1 Huỳnh văn Đổi, sq: 50/380.783  KBC 4506  cụt chân P.+….  , B́nh Dương 

                                                 Qũy cạn tính đến ngày 26 tháng 11, 2016

 

* Nhận tiền trong đầu tuần lễ của tháng 12, 2016:

          -Ông La Trí (Giám đốc nhà hàng Kim Sơn): $1,100.00

          -BĐQ Trần Thanh Tùng: $102.00

          -Gia đ́nh Ông Trần văn : $102.00

          -Lương Y thị Thu Cúc: $500.00

          -Nha Nguyễn văn Diệu: $305.00

          -BS Phạm Tường Mai Khôi: $102.00

          -BS Phạm Gia Khoa: $102.00

           Tổng cộng: $,2,313.00

          Số tiền này đă gửi về tặng 22 anh TPB, mỗi anh $102.00 ngày 6 tháng 12, 2016  ($2,244.00)

                                                Trừ qũy: $2,313.00 - $2,244.00 = $ 69.00

                                             

                                                     Danh sách 22  TPB đă nhận tiền

1.Trần văn Hoà, sq: 50/449.964 CK/Bến Lức KBC 4188  cụt chân P. thương tật 2 tay+…Long An

2.TĐP Trần văn Thiện, sq: NQ/853.888  Trung Đội PHD-115  2 mắt.   Hậu Giang

3. HS1 Nguyễn Minh Hoàng,  sq: 67A/700.355  GĐ58/TThám  (Đùi 2 Mắt)   VĨNH LONG

4. BI/DPQ  Trần Văn On , sq: 52/558.072  TĐ303/DPQ  (cụt chân trái +….)  Long An

5.HS Nguyễn văn Lập,  sq: 37/203.463 TĐ53 Biệt lập KBC 6033  cụt chân T.+ cao máu, Tiểu đường….   T. Đồng Nai

6. B1   văn Hoành, sq 50/509.137  KBC 4204 cụt chân T. +….  Long An

7. TS1 Nhin văn Chiêu,  sq: 67/812.498 SĐ5/BB  Bể năo P.+ đa thương tật   , Đồng Nai

8. B2 Nguyễn văn Cheo, sq: 70/001.652 SĐ7/BB  cụt chân T. +….  Tiền Giang

9. HS/ Nguyễn Thanh Long,  sq: 40/764.459  TĐ510/ĐPQ  cụt bàn chân T.+…. Tiền Giang

10. Ch/úy Nguyễn Kim Lăng,  sq: 67/813.289 TK/B́nh Long ( mắt P. mắt T. mờ +bị thương chân) SáG̣n

11. B1 Nguyễn An Thịnh, sq: 73/136.783  302/CBCĐ. mắt T.+cụt 10 ngón tay. Sàig̣n

12. B2 Trần ,  sq: 55/873.171  TĐ 301/ĐPQ/TK/GĐ,    cụt 2 chân, Sàig̣n

13. HS Nguyễn văn Phục,  sq: 50/387.601 LĐ3/TĐ31/BĐQ,  2 mắt 

64/5A, tổ 5, KP 3, Phuờng Trường Thọ, Q. Thủ Đức,  TP.HCM

14. TS Nguyễn Ḥang,  sq: 64/100.030 TĐ4/1 KBC 4565  cụt chân T.+ thị lực kém  Khánh Ḥa 

15. CBXD/NT Nguyễn Ngọc Khánh,  Danh Số 301.251 TĐ/ PHÚ YÊN  (Cụt 2 Chân) B̀NH THUẬN

16.HS  Nguyễn văn Thành,  sq: 70/137.710  TĐ30/LĐ5/BĐQ ( cụt chân P.)  Saigon

17.TS Nguyễn văn Kính,  sq: 67/103.997  SĐ22/Bộ Binh.(Cụt Chân Phải+…)  SÀI G̉N. 

18.B2  Trương văn Vân, sq:54/675.351 TĐ327/ĐPQ/TK Hậu Nghĩa ( cụt chân trái+đầu+bụng)  Saigon

19.HS Ngô Ngọc Sơn  sq: 74/118.982 ĐĐ9/TS/SĐ5/BB  cụt chân T. + bàn tay P+  T. Đồng Nai

20.Tr/Úy Hùynh Thanh Tâm,  sq: 63/141.251  TS/LĐ6/BĐQ. (Cụt Chân Phải+Mắt Trái) Saigon

21.Th/úy văn Tỵ, sq: 73/146.819 TĐ136/ĐPQ/TK/QN KBC7466  (cụt chân P.+mắt mờ) B́nh Dương

22. B2 Nguyễn văn Mai, sq: 76/108.494  Nha Kỹ Thuật/TTM  (cụt tay T. cụt chân T.) Vũng Tàu

 

*Nhận tiền: Để giúp TPB/VNCH theo tâm ư của người chị qúa cố Huỳnh , pháp danh Diệu Duyên, tạ thế ngày 7 tháng 11, 2016 tại Brenham, Texas, thọ 77 tuổi. Xin hồi hướng công đức này đến vong linh chị Huỳnh , được siêu thoát . Em gái Huỳnh Bích  kính chuyển số tiền này đến HM Thúy, báo Xây Dựng..: $1,020.00

                       Qũy tính đến ngày 10 tháng 12, 2016:  $69.00 + $1,020.00 = $1,089.00

Chúng tôi đă gửi về cho 10 TPB thương tật nặng, mỗi anh $102.00.

$102.00 x 10 TPB = $1,020.00

Qũy c̣n: $1,089.00 - $1,020.00 = $69.00

(Danh sách TPB nhận tiền, sẽ được phố biến trên Xây Dựng số 854 phát hành ngày 7-1-2017)

 

* Nhận tiền: Ngày 20-12, 2016  chúng tôi vừa nhận được của Gia Binh Lệ Thanh (Bửu Điền): $104.00

 

Tồn qũy: $104.00 + $69.00 = $173.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ sẵn sàng mở hồ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

                 Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

                                      Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

                           Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ , quyết định).